Ziekteverzuim onder personeel gestabiliseerd

Gemiddelde verzuimduur 24 dagen in 2013

22 januari 2014 24 januari 2014

Ondernemers hadden in 2013 te maken met gemiddeld 3,8 procent ziekteverzuim. Daarmee is het ziekteverzuim in 2013 gemiddeld lager dan in 2012 (4,1 procent), maar gelijk gebleven ten opzichte van het eerste half jaar van 2013. De gemiddelde verzuimduur was 24 dagen in vergelijking met 23 dagen in 2012. Dit blijkt uit een analyse van ArboNed, gebaseerd op ruim 1 miljoen werknemers.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

In de afgelopen jaren daalde het gemiddelde ziekteverzuim van 4.3 procent in 2010 tot 3.8 procent in de eerste helft van 2013. Deze daling heeft zich in de tweede helft van 2013 niet doorgezet. “Toch is het nog te vroeg om te spreken van een kentering in de verzuimdaling”, vindt dr. Corné Roelen, bedrijfsarts en epidemioloog bij ArboNed. “Weliswaar horen we de laatste tijd positievere berichten over de economie, maar werknemers hebben nog weinig vertrouwen in de arbeidsmarkt en dat houdt het verzuim geforceerd laag”, constateert Roelen. “Als werknemers het weer voor het kiezen hebben op de arbeidsmarkt, zal het verzuim stabiliseren of zelfs weer gaan stijgen.” 

Verzuimoorzaken

In 2013 duurde 93 procent van alle verzuimgevallen 1 tot 7 dagen; slechts 7 procent van alle verzuim is dus langdurig. Van dat langdurig verzuim was 35 procent het gevolg van spier- en gewrichtsklachten, net als vorig jaar. Ook verzuim met andere lichamelijke oorzaken bleef met 30 procent van het langdurig verzuim gelijk. Psychisch verzuim daarentegen, nam verder toe van 29 procent in 2012, naar 35 procent in 2013. 

Psychisch verzuim

Ruim driekwart van het psychisch verzuim heeft te maken met stress. Roelen merkt steeds vaker dat dit niet alleen werkgerelateerd is, maar ook te maken heeft met privé-omstandigheden. Roelen: “Werknemers maken zich zorgen over hun persoonlijke situatie en hebben minder geld te besteden. Daar komt bij dat vooral mensen met psychische klachten vaak niet de hulp zoeken die ze nodig hebben, omdat ze de behandeling niet kunnen betalen.” Roelen adviseert ondernemers om behandelingen voor psychisch verzuim mee te financieren. “Een verzuimdag kost een werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Als je weet dat psychisch verzuim in 2013 gemiddeld 180 dagen duurde, dan is niets doen geen optie,” vindt Roelen. 

Meer rust nodig

Werknemers spannen zich steeds vaker zelf actief in om psychisch verzuim te voorkomen. 44 procent van de werknemers ontspant regelmatig een half uur per dag, tegenover 42 procent in 2010. Ook het aantal mensen dat tijdens het werk regelmatig een rustmoment neemt, is toegenomen van 13 procent in 2010 naar 15 procent in 2013. Daar staat tegenover dat slechts 20 procent van de werknemers 1 keer per week sport, 25 procent 2 keer per week en 30 procent van de ondervraagden helemaal niet wekelijks sport. Verder was in 2013 het aantal werknemers dat stopte met roken lager dan in 2010.

Auteur

Lenneke Arts