Importeren en btw

Btw-regels voor import uit landen binnen en buiten de EU

05 maart 2020 25 augustus 2020

Als je goederen uit het buitenland invoert, krijg je te maken met btw (omzetbelasting). De Belastingdienst maakt daarbij onderscheid tussen landen binnen en buiten de EU. In dit artikel vind je alle btw-regels bij importeren.

E-book 'Eerste hulp bij Internationaal ondernemen'

Voor landen binnen de Europese Unie (EU) gelden andere btw-regels dan voor landen buiten de EU. Let op: dit artikel gaat over btw-regels bij import. Hier lees je meer over de btw-regels bij export van goederen of diensten. 

Hoe zit het binnen de EU?

Het laten invoeren van goederen vanuit een ander EU-land noem je officieel geen import, maar een intracommunautaire verwerving. De levering is in het andere land meestal belast met nul procent. Je moet over deze verwerving wel Nederlandse btw afdragen. Je gaat de goederen immers in Nederland verhandelen. Deze btw draag je af via je periodieke btw-aangifte.

Wat zijn de regels bij import buiten de EU?

De goederen worden belast met btw zodra ze de EU binnenkomen. De heffing vindt plaats in het EU-land waar de goederen de EU binnen komen. In dat land moet je ook aangifte doen. Er geldt een uitzondering als de goederen eerst onder douanetoezicht komen of als ze onder een regeling voor tijdelijke invoer met vrijstelling vallen. In dat geval wordt er btw geheven in het land waar de goederen uiteindelijk uit de tijdelijke regeling komen.

Hoe wordt de hoogte van de btw berekend?

De hoogte van de btw is afhankelijk van de zogenaamde douanewaarde. Deze waarde bestaat uit:

·         De transactiewaarde van de goederen;

·         Belastingen en heffingen die kostprijsverhogend zijn (exclusief de btw);

·         De bijkomende kosten.

Btw voldoen

Als je btw verschuldigd bent bij de import van goederen buiten de EU, kun je die op twee manieren voldoen:

  1. Je betaalt btw bij de douane. 

  2. Als je een vergunning artikel 23 (de verleggingsregeling) hebt, hoef je bij de douane geen btw te betalen. In plaats daarvan geef je de btw aan in je btw-aangifte. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je zo’n vergunning aanvraagt.

Lees meer in het artikel: Btw buiten de EU.

Diensten afnemen binnen en buiten de EU

Import geldt natuurlijk niet alleen voor goederen, ook voor diensten. Als je diensten afneemt uit het buitenland, staat op de factuur vaak ‘btw verlegd’. Aangifte doe je in Nederland. Dit geldt zowel voor diensten uit EU-landen als uit niet-EU-landen.