Ondernemer zelf grootste obstakel voor groei

Onderzoek bedrijfsgroei | Helft ondernemers vooral vakinhoudelijk sterk

17 september 2018

61 procent van de ondernemers in Nederland denkt niet dat het bedrijf zonder hem of haar zal overleven. De ondernemer is vaak zelf het grootste obstakel voor bedrijfsgroei. Dat blijkt uit een onderzoek van MKB Servicedesk onder 135 ondernemers.

E-book Eerste hulp bij Groeien

Klaar voor groei?

Het onderzoek is gebasseerd op de Groeiscan van MKB Servicedesk, waarmee ondernemers kunnen testen of hun bedrijf al goed is ingericht om te groeien. Ondernemers worden getest op vijf terreinen (strategie, persoonlijke ontwikkeling, financiën, personeel&organisatie en marketing&communicatie). Aan de hand van de scan krijgen deelnemers praktische to-do's om zichzelf en het bedrijf te optimaliseren voor groei. De eerste 135 deelnemers scoorden gemiddeld een 5,9.

Strategie (5,8)

Op strategisch vlak is er nog wel iets te winnen voor bedrijven. Gemiddeld scoort de ondernemer op dit terrein een 5,8. De minderheid van de bedrijven heeft een strategisch meerjarenplan (38%). Wel geeft 60 procent aan een duidelijke visie en missie te hebben. 42 procent heeft ook een Big Hairy Audacious Goal (BHAG), oftewel een duidelijk hoofddoel voor de lange termijn. 51 procent controleert maandelijks aan de hand van rapportages of het bedrijf nog op koers ligt.

Persoonlijk (5,5)

De gemiddelde ondernemer heeft zelf nog niet alle capaciteiten in huis om het bedrijf gestructureerd te laten groeien. Ondernemers geven zelf aan vooral vakinhoudelijk sterk te zijn (53%), maar nog niet alle terreinen van bedrijfsvoering te beheersen. 46 procent heeft inmiddels wel ruime managementervaring. Verder blijken ondernemers ook een sterke focus op marketing & sales te hebben.

Financiën (6,3)

Opvallend genoeg scoren ondernemers gemiddeld een mooie 6,3 op financieel gebied. 64 procent van de ondernemers zegt de huidige omzet en winst uit het hoofd te kennen, 55 procent kan zelf financiële ratio's berekenen en ongeveer de helft (51%) maakt regelmatig een liquiditeitsbegroting. Zo'n 41 procent weet ook wat de gewogen vermogensvoet (Weighted Average Cost of Capital) is van zijn bedrijf.

Personeel & organisatie (5,3)

Slechts 39 procent van de ondernemers denkt dat het bedrijf zonder hem/haar verder kan. Wel hebben bedrijven een duidelijk beleid voor werving en selectie. Een kleine meerderheid (52%) van de onderzochte bedrijven werkt inmiddels ook met een flexibele schil (tijdelijke medewerkers, freelancers en oproepkrachten), waardoor het bedrijf makkelijker kan schakelen bij snelle groei of krimp. Daarnaast geeft 58 procent aan al een organisatie met afdelingen en verantwoordelijke managers te hebben.

Marketing & communicatie (6,8)

Op het gebied van marketing en communicatie scoren ondernemes het beste (6,8). Ruim 63 procent kent zijn klanten en hun actuele behoeften. 52 procent heeft een communicatiebeleid dat wordt nageleefd en 57 procent van de bedrijven heeft verschillende marketingstrategieën voor verschillende doelgroepen.

Auteur

Raphael Klees