Btw betalen en terugvragen bij importeren

Hoe vraag je in rekening gebrachte buitenlandse btw terug?

05 maart 2020 26 november 2020

Als je goederen importeert uit het buitenland, betaal je meestal geen btw aan de leverancier. Berekent hij of zij toch belasting toegevoegde waarde (btw), dan kun je die btw terugvragen. Hoe dit in zijn werk gaat, lees je in dit artikel.

Voor het afdragen en terugvragen van btw bij importeren zijn diverse regels. Hieronder volgt een overzicht van de manier waarop je btw kunt betalen of terugkrijgen. Meer over de regels van btw bij importeren vind je hier. Meer weten over de btw-regels bij export? Lees dan dit artikel

Btw betalen

De btw die je moet betalen bij het importeren van goederen kun je op twee manieren voldoen:

  • Je betaalt de btw bij de douane, tegelijk met de heffing van de douanerechten bij de aangifte ten invoer;

  • Als je een vergunning artikel 23 (verleggingsregeling) hebt, hoef je bij de douane geen btw te betalen. In plaats daarvan geef je de btw aan in je btw-aangifte. Op de site van de Belastingdienst lees je hoe je zo'n vergunning aanvraagt

Betalen bij de douane

Hoe je de btw ook betaalt, de goederen moeten bij de invoer bij de douane worden aangemeld en er moet een aangifte ten invoer worden gedaan. Als de heffing van de btw tegelijk met de heffing van de invoerrechten bij de aangifte ten invoer gebeurt, moet je de verschuldigde belasting direct betalen. Iedereen die de goederen bij zich heeft, kan de aangifte ten invoer doen en de verschuldigde btw betalen, dus ook de vrachtwagenchauffeur die de goederen binnenbrengt. Daarnaast kunt je de aangifte laten verzorgen door een douane-expediteur.

Lees het artikel: Alles over importheffingen

Buitenlandse btw terugvragen

Als je in een ander EU-land geen btw verschuldigd bent, kan het toch gebeuren dat de leverancier je buitenlandse btw laat betalen. Dit bedrag kun je niet terugkrijgen in Nederland maar in het betreffende EU-land. Het verzoeken tot teruggaaf van deze btw kun je bij de Nederlands Belastingdienst doen via internet. Je hebt hiervoor inloggegevens nodig, die je op dezelfde pagina kunt aanvragen.

Lees ook het artikel: Btw buiten de EU.

Voorwaarden om btw te kunnen terugvragen

Je kunt niet zomaar btw terugvragen. Hiervoor moet je aan een aantal voorwaarden voldoen:

  1. Je onderneming moet in Nederland gevestigd zijn;

  2. Je hoeft in het EU-land waar je de btw terugvraagt geen btw-aangifte te doen. Doe je dat wel? Dan kun je daar de btw als voorbelasting aftrekken; 

  3. Je gebruikt de goederen en diensten voor met btw belaste bedrijfsactiviteiten. 

Je hebt geen verklaring van hoedanigheid nodig. 

Drempelbedragen

Voordat je een verzoek tot teruggaaf doet, is het goed om te weten dat er drempelbedragen gelden. Zo moet het btw-bedrag ten minste € 50 zijn over een kalenderjaar of het einde van een kalenderjaar, met in elk geval december daarin. Als je een verzoek tijdens een kalenderjaar doet, over een periode van minstens drie maanden, dan moet het btw-bedrag minstens € 400 zijn.

Indienen voor 1 oktober

Je verzoek moet je indienen voor 1 oktober in het daarop volgende jaar. Dat betekent dus dat je het verzoek om teruggave van de in 2020 betaalde btw uiterlijk op 1 oktober 2021 moet indienen.

Aangifte omzetbelasting

Als je in een ander EU-land wel btw moet betalen, doe je daar ook aangifte van de omzetbelasting. Op deze aangifte omzetbelasting kun je meestal de buitenlandse voorbelasting van de verschuldigde btw aftrekken. Hiervoor moet je je als ondernemer in het betreffende EU-land laten registreren.

Terugvragen buiten de EU

Onder bepaalde voorwaarden is het ook mogelijk om de in rekening gebrachte btw uit landen buiten de EU terug te vragen. Hiervoor moet je contact opnemen met de belastingdienst in het betreffende land.

Auteur

Liesbeth Meenink