Dikke werknemers vaker ziek

In de transportsector is BMI belangrijke graadmeter voor verzuim

24 juli 2017

Werknemers met een te hoge BMI zijn vaker langdurig ziek dan werknemers met een goede BMI. In de transportsector blijkt de Body Mass Index (BMI) namelijk een belangrijke graadmeter voor verzuim. Dit blijkt uit een onderzoek van Gezond Transport.

Whitepaper 'Gezond personeel levert je geld op!'

In dit artikel

In het Trendrapport 2013van Gezond Transport uitgevoerd door Panteia kwam naar voren dat overgewicht een arbeidsrisico is in de transportsector. Een vijfde van de werknemers in de transportsector heeft ernstig overgewicht (obesitas). Ook fysieke belasting en verkeersveiligheid vormen een risico. Ook 'werkdruk en stress' wordt door werknemers genoemd als verklaring voor langdurig verzuim.

BMI

Een goede BMI ligt tussen de 18 en 25. Werknemers met obesitas hebben een BMI van hoger dan 30. Op basis van de BMI-scores komt in het onderzoek naar voren dat 19 procent ernstig overgewicht heeft en 49 procent een lichte vorm van overgewicht. Het probleem van overgewicht neemt toe met de leeftijd. Vooral onder werknemers van 40 jaar en ouder ligt het aandeel werknemers met obesitas hoog. Uit het onderzoek blijkt ook dat 80 procent van de ondervraagde werknemers geen actieve stimulering ervaart van de werkgever op het gebied van gezonde voeding en beweging. 

Voeding

Het voedingspatroon van werknemers in de transportsector lijkt juist minder invloed te hebben op het verzuim. De oudere werknemers (die vaker verzuimen) geven aan gezonder te eten. Van de ondervraagde werknemers geeft 36 procent aan gevarieerd te eten en bewust voor een gezonde maaltijd te kiezen. Dit aandeel is het hoogst onder 60-plussers (49 procent) en het laagst onder de groep tot 30 jaar (21 procent). Van de werknemers die regelmatig een snelle maaltijd eten blijkt ongeveer de helft dit te doen omdat er tijdens het werk te weinig tijd is en ongeveer eenderde omdat het gewoon lekker is. 

Minder vaak ziek

Uit het onderzoek blijkt dat werknemers in dienst bij kleinere bedrijven minder vaak ziek zijn en vaker worden gewaardeerd door de werkgever in vergelijking met werknemers die voor grotere bedrijven werken. 

Wat kun jij doen?

Hoe kun jij ervoor zorgen dat je personeel gezond blijft? Wat kun je doen om overgewicht te voorkomen en hoe kun je een gezonde leefstijl stimuleren? Deze vragen worden beantwoord in het kosteloos te downloaden whitepaper: 'Gezond personeel levert je geld op'. Hierin geven we praktische tips en voorbeelden uit de praktijk. 

Auteur

Patty Sjerps