Energiesubsidies voor ondernemers

Welke regelingen zijn er voor duurzame energie?
Om energiezuinig ondernemen te bevorderen, heeft de overheid energiesubsidies en fiscale regelingen in het leven geroepen. Ook zijn er verschillende overheidsregelingen die het opwekken van duurzame energie door mkb-ondernemers stimuleren. Deze subsidies bieden je financieel voordeel en verlagen je kosten.
Energie opwekken als ondernemer?
Klik hier
Zo sla je munt uit energie
Naar MijnMKB
Onderneem jij energiebewust?
Klik hier
Doe de scan
Energiescan
Haal meer uit mvo
Klik hier
Download het whitepaper
Naar MijnMKB

De Energie Investerings Aftrek (EIA)

De Energie Investerings Aftrek (EIA) is een regeling waarmee je 41,5 procent van de investering in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie kunt aftrekken van je fiscale winst. De overheid trekt hier jaarlijks ongeveer 100 miljoen euro voor uit.
Voorwaarden zijn dat je minimaal 2.500 euro moet investeren en dat het middel op de energielijst moet staan. Je kunt de aftrek bij de RVO aanvragen, binnen drie maanden na het geven van de opdracht. Je voordeel is ongeveer 10 procent van je investeringskosten.
 
Tip
Andere milieuvriendelijke investeringen kun je mogelijk aftrekken via de Milieu Investerings Aftrek (MIA) of willekeurige afschrijving (Vamil). 
 

KIA

Investeer jij in een boekjaar tussen de 2.300 en 306.931 euro in bedrijfsmiddelen voor je bedrijf, bijvoorbeeld in een installatie voor duurzame energie? Dan kun je eenmalig aanspraak maken op de Kleinschaligheids Investerings Aftrek (KIA) en extra aftrekken. Voorwaarden zijn dat de bedrijfsmiddelen meer kosten dan 450 euro en bestemd zijn voor gebruik in Nederland. Op de website van de Belastingdienst lees je alles over de voorwaarden. 
 
Let op: je mag deze aftrek naast de Energie Investerings Aftrek gebruiken.
 
Tarieven KIA 2014
Tot 2.300 euro 0 procent
2.301 tot 55.248 euro 28 procent
55.249 tot 102.311 euro 15.470 euro
102.311 tot 306.931 euro 15.470 euro min 7,56 procent van het
investeringsdeel boven 102.311 euro
Meer dan 306.931 euro 0 procent
 

SDE+

Zodra je (veel) meer duurzame energie gaat produceren dan je zelf gebruikt, kom je in aanmerking voor de Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Deze rijkssubsidie vergoedt het prijsverschil tussen grijze en groene energie, zodat jij je duurzaam geproduceerde groene stroom op de gewone energiemarkt kwijt kunt. Lees meer over SDE+ en hoe je in aanmerking komt.
 
Let op! In tegenstelling tot voorgaande jaren kun je niet meer tegelijkertijd voor SDE+ en de Energie Investeringsaftrek (EIA) in aanmerking komen. Bekijk van tevoren goed welke regeling jou het meeste oplevert. 


Subsidie Topsector Energie

Werk jij aan een innovatief nieuw plan om duurzame energie op te wekken? Dan kom je misschien in aanmerking voor een subsidie vanuit de Topsector energie. Er is geld voor projecten op het gebied van bio-energie, (kostprijsreductie elektriciteits- en warmteproductie), energiebesparing in de gebouwde omgeving, energiebesparing in de industrie, gas (LNG en groen gas), wind op zee en zonne-energie. 
Meer over subsidie Topsector Energie 
 

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten