Ziektewet

In aanmerking komen voor de ziektewet

24 juli 2017

De ziektewet is een uitkering gemaakt voor mensen die langdurig ziek zijn en geen werkgever hebben of waarbij de werkgever hen wettelijk gezien niet meer van inkomen hoeft te voorzien. Werknemers die jonger zijn dan 65 jaar en 2 maanden hebben recht op de ziektewet. Je moet alleen wel aan een aantal eisen voldoen en kunt maximaal 2 jaar aanspraak maken op de ziektewet uitkering.

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

Word je ziek voordat je jouw wao-leeftijd bereikt, dan heb je recht op maximaal 2 jaar ziektewetuitkering. Werk je na je aow-leeftijd door en word je dan ziek, dan kan er in sommige gevallen een ziektewetuitkering worden toegekend voor maximaal 13 weken.

Voorwaarden ziektewet

Er zijn verschillende voorwaarden waaraan iemand moet voldoen om in aanmerking te komen voor de ziektewetuitkering. Je moet ziek zijn en voldoen aan 1 van de volgende voorwaarden:

 • Thuiswerker, muzikant of artiest

 • Uitzendkracht

 • Oproepkracht

 • Stagiaire

 • Ziekte door zwangerschap of orgaandonatie

 • Mensen met een WW uitkering, na 13 weken ziekte

 • Mensen waarbij arbeidscontract tijdens ziekte afloopt

Aanvragen ziektewet

Voor het aanvragen van een ziektewetuitkering moet je voldoen aan een van de bovenstaande voorwaarden. Vervolgens begint het met een melding aan het UWV dat je ziek bent. Dit moet je ook weer doen als je beter bent geworden. Automatisch vraag je hiermee een ziektewetuitkering aan.

Hoeveel ontvang je bij een ziektewet-uitkering?

Over het algemeen is de hoogte van je ziektewetuitkering ongeveer 70 procent van het dagloon dat je normaal gesproken krijgt. Er zijn echter uitzonderingen. Wanneer je ziek bent door zwangerschap of doordat je een orgaan hebt afgestaan krijg je 100 procent van je normale dagloon. Er is echter wel een maximum bedrag gesteld aan de ziektewetuitkering. Dit bedrag bedraagt 190,32 euro bruto per dag. Het wordt wekelijks op je bankrekening gestort.

Plichten bij een ziektewetuitkering

 • Je bent bij een ziektewetuitkering verplicht de juiste informatie over jezelf en je gesteldheid te geven

 • Je bent bij een ziektewetuitkering verplicht veranderingen in werk of inkomen aan te geven, bijvoorbeeld wanneer je meer of minder gaat werken, wanneer je stopt met werken, wanneer je naast je uitkering ook nog een andere uitkering ontvangt, of wanneer je naast je loon nog andere inkomsten ontvangt.

 • Veranderingen van je gezondheid moet je ook doorgeven.

 • Je moet bij een ziektewetuitkering werken aan herstel, de tips van artsen opvolgen, meewerken aan onderzoeken en op de afspraken bij het UWV verschijnen.