Wat is gestapeld financieren?

Op zoek naar de juiste mix van financiering

25 februari 2020

Gestapeld financieren is een belangrijke ontwikkeling in de wereld van bedrijfsfinanciering. Het komt steeds vaker voor dat er meerdere bronnen en vormen worden gebruikt om een financiering rond te krijgen. Ook wel hybride financiering, pizzafinanciering of financieringsmix genoemd.

Whitepaper Gestapeld financieren

Definitie

Als er twee of meer financieringsvormen worden gebruikt om een financiering rond te krijgen spreek je van gestapeld financieren.

Van bank tot crowdfunding

De wereld van bedrijfsfinanciering is de laatste jaren flink veranderd en is nog steeds volop in ontwikkeling. Banken zijn als vanouds nog altijd de grootste financiers van bedrijven in Nederland. Ongeveer 70 procent van alle bedrijfskredieten en leningen komt van banken. In totaal staat er vanuit banken zo’n 143 miljard euro uit aan mkb-kredieten. Naast banken en bancaire financiering komen er steeds meer aanbieders en nieuwe financieringsvormen op de markt. Hoewel veel nieuwe initiatieven nog in de kinderschoenen staan vergeleken bij banken, zijn er al een aantal mooie alternatieven of aanvullingen ontstaan. Wie had er vijf jaar geleden gehoord van crowdfunding? Of kredietunies? Nu berichten media er bijna dagelijks over. Vooral crowdfunding is een heel mediagenieke vorm van financiering. Succesverhalen genoeg.

Combinaties

Er zijn inmiddels tal van financieringsvormen die je kunt combineren om de totale financiering van je bedrijf rond te krijgen. Bijvoorbeeld: je hebt groeiplannen en kiest voor een stukje crowdfunding om je nieuwe product in de markt te zetten, leasing voor nieuwe bedrijfsmiddelen, subsidies voor innovatieve research en een rekening courant krediet om je groeistuipen op te vangen. Zo kun je stapelend financieren.

Waarom gestapeld financieren?

Als ondernemer ben je gewoon op zoek naar geld. Het maakt je niet echt uit waar het vandaan komt, al moet je de financier wel kunnen vertrouwen. Je wilt ook redelijke voorwaarden en het mag je niet teveel tijd kosten. Het kan best zijn dat een enkele financieringsvorm al uitkomst biedt.

In andere gevallen kan er beter gestapeld worden. Het ligt in eerste instantie aan je plannen. Waarvoor heb je precies financiering nodig? Heb je meerdere doelen waar de komende jaren extern geld voor nodig is? Dan is het heel goed mogelijk dat je beter verschillende vormen van financiering kunt combineren om in je totale financieringsbehoefte te voorzien. Bij ieder onderdeel is het goed de meest passende financieringsvorm te kiezen. Dat kan je veel geld besparen en belangrijker: het vergroot je kans op financiering. Financiers stellen namelijk ook steeds vaker voor om te gaan stapelen. Vanuit de financier is spreiding van het risico de belangrijkste reden. Banken zijn bijvoorbeeld sneller bereid een krediet te verstrekken als de crowd er geld voor over heeft of andere partijen ook een deel van het risico willen dragen. Het komt steeds vaker voor dat je als ondernemer moet gaan kiezen voor een gestapelde financiering.

Allerlei combinaties zijn inmiddels mogelijk. Bij het opstellen van een financieringsplan is het dus goed om te kijken welke vormen bij je bedrijfsplannen passen. In het whitepaper Gestapeld financieren lees je welke combinaties gangbaar zijn en hoe je dit aanpakt.

Auteur

Raphael Klees