Zieke werknemer? Zó vind je een invaller

Ken jij alle inval-opties al?

30 november 2018

Meldt één je werknemers zich plotseling ziek? Oei! Misschien is het nodig een invaller te zoeken. Maar die wil je natuurlijk niet langer inhuren dan strikt noodzakelijk. Hoe pak je dat aan?

Mijn werknemer meldt zich ziek, en nu?

In dit artikel

Meestal kun je globaal inschatten hoe lang iemand ziek zal blijven, op basis van het soort ziekmelding. Migraine of een griepje zijn nou eenmaal iets anders dan een hartoperatie of een burnout. De arbo-arts kan meestal aangeven hoe lang een zieke werknemer naar verwachting uit de running zal zijn.

Of en wanneer je inderdaad vervanging nodig hebt, hangt natuurlijk af van je bedrijf. Kantoorwerk kan vaak wel even blijven liggen, maar heb je bijvoorbeeld een kinderdagverblijf, dan heb je stante pede een invaller nodig.

Ziekteverzuim kost veel geld. Uit eerder onderzoek van TNO en het CBS blijkt dat een zieke werknemer de baas gemiddeld 250 euro per dag kost, onder meer vanwege loondoorbetaling, omzetverlies en vervanging. Volgens het CBS lag het ziekteverzuim in 2013 op 3,9 procent; hoe kleiner het bedrijf, hoe lager het verzuim.

Eén te veel

Als je dan toch vervanging nodig hebt, leg je jezelf natuurlijk liefst niet te lang vast. Elke dag waarop je extra loonkosten moet betalen, is er immers één te veel. Zorg er daarom voor dat je voor een invalkracht kiest waar je, als je werknemer zich beter meldt, meteen weer vanaf kunt.

Dat kun je op verschillende manieren aanpakken. Het meest voor de hand ligt het om een uitzendkracht in te huren. Daarvoor kun je met het uitzendbureau een inleenperiode afspreken, maar als je al eerder afscheid van de uitzendkracht wil nemen, kan dat zonder enig probleem. Het is lastig een harde vergelijking te maken, maar volgens de bond van uitzendbureaus ben je in de eerste maanden goedkoper uit met uitzendkrachten dan met vast personeel. Daarna valt de weegschaal de andere kant op.

Een andere optie is het om een freelancer, oftewel zzp’er, te zoeken die de klus voor je klaart. Zij hebben zichzelf gespecialiseerd op een bepaald gebied. Over het algemeen zijn met zzp’ers goede afspraken te maken over de duur van een opdracht. Zowel wanneer die korter duurt dan aanvankelijk gedacht, als wanneer verlenging nodig is. Een specialist inschakelen via een detacheringsbureau kan natuurlijk ook, maar over het algemeen sluit je daarvoor contracten af waar je niet tussentijds onderuit kunt. Wat betreft kosten: dit loopt erg uiteen. Van gemiddeld 32,50 euro per uur voor een tegelzetter tot interim-manager voor 110 euro per uur.

En dan is er nog de mogelijkheid om zelf iemand in dienst te nemen met een tijdelijk arbeidscontract. Normaliter moeten beide partijen een tijdelijk arbeidscontract uitdienen; tusssentijd beëindigen is niet mogelijk. Maar in geval van vervanging bij ziekte is dat anders. Dan kun je de arbeidsovereenkomst laten eindigen op het moment dat de zieke werknemer weer volledig is hersteld. Dat moet je dan wel specifiek in het contract opnemen.

Op veilig

Wil je helemaal op veilig spelen? Neem dan ook een einddatum op waarop het contract sowieso eindigt, of je zieke werknemer nu beter is of niet. Als de afgesproken datum aanbreekt, eindigt het tijdelijke contract vanzelf. Maar sinds dit jaar ben je wel alsnóg verplicht om uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan je werknemer te laten weten of je het contract al dan niet verlengt.

Op internet kun je voorbeelden vinden van tijdelijke contracten ter vervanging van een zieke werknemer, of van de bepalingen die je het best kunt opnemen in zo’n contract. Durf je het zelf niet aan? Overweeg dan om een payrollbedrijf in te schakelen dat de contracten voor je regelt, of schakel een juridisch adviseur in met verstand van arbeidsrecht.

Denk je erover om een oproepkracht aan te nemen? Dat kan, maar pas wel op. De regels voor het inzetten van oproepkrachten zijn aangescherpt.  Zo ontstaat na zes maanden een arbeidspatroon van een gemiddeld aantal gewerkte uren dat sowieso moet worden uitbetaald. Er zijn uitzonderingen mogelijk, bijvoorbeeld in geval van vervanging bij zwangerschap. Laat je daarom goed adviseren.