Hoe behoud ik mijn beste personeel?

Een kwestie van salaris of van waardering?

20 juli 2017

Goed personeel vinden is lastig, je beste medewerkers behóuden misschien nog wel lastiger. Heb je eindelijk een groep goede mensen, lonken ze naar de concurrent. Motiveer je beste werknemers met deze tips.

Onderzoek

Om te weten wat je kunt doen om werknemers tevreden te houden, moet je eerst weten wat werknemers eigenlijk tevreden houdt. Daar zijn in het verleden diverse onderzoeken naar gedaan. Het blijkt dat managers/eigenaren van bedrijven vaak verkeerd inschatten wat werknemers nu echt willen. Uit onderzoek van onder andere het New York Labor Relations Institute komt naar voren dat managers denken dat werknemers een goed salaris, werkzekerheid en promotie/loopbaanmogelijkheden de drie belangrijkste factoren vinden.

De werknemers hebben echter een heel andere top drie. Zij vinden waardering voor het afgeleverde werk, zich bij de zaken betrokken voelen en meelevende hulp bij persoonlijke problemen veel belangrijker. En dat is mooi, want dat is iets waar je als werkgever invloed op hebt.

Functioneringsgesprekken

Door regelmatig functioneringsgesprekken te houden, weet je wat er onder je werknemers leeft. Lees in dit artikel meer over het houden van dit soort gesprekken. Tegelijkertijd is dit de ideale gelegenheid om iedereen te betrekken bij de onderneming. Hoe zien zij de zaken, leg je toekomstige plannen uit: laat ze merken dat ze deel uitmaken van en invloed hebben op de dagelijkse gang van zaken. Het is belangrijk om zo eerlijk mogelijk te zijn, in alle omstandigheden. Werknemers die zich zorgen maken over het succes of falen van het bedrijf, verspillen een eindeloze hoeveelheid tijd en energie met speculeren en zich ongerust maken over het behoud van hun baan.

Geld

Het blijkt misschien niet uit het onderzoek (worden er dan alleen maar wenselijke antwoorden gegeven?) maar geld blijft natuurlijk wel een rol spelen bij het behouden van je beste werknemers. Wat hierbij vooral belangrijk is dat je moet weten dat over salarissen gepraat wordt op de werkvloer. Als je beloningssysteem heel scheef is of de mensen worden ten opzichte van elkaar niet rechtvaardig betaald, heb je een probleem. Zorg ervoor dat het pakket dat je aanbiedt beter is dan van je concurrent maar ook zorgt voor een goede sfeer intern. Je beste werknemers motiveren kan door compensatiepakketten. Hierdoor kun je ze belonen voor het goede werk.

Prestatiegebaseerde financiële beloningen geven op drie manieren voordelen:

  1. Deze beloningen hebben een informatieve rol, aangezien de beloning de werknemer informeert welke prestatiegebieden belangrijk zijn. Ook helpen ze werknemers hun tijd en inspanning op een goede manier te besteden. Ze kunnen beter inschatten waar de prioriteit ligt.

  2. Financiële prestatiebeloningen kunnen motiverend werken voor de werknemer. Hierdoor krijgt hij een prikkel om harder te werken of betere beslissingen te maken.

  3. Het derde voordeel is dat je er werknemers mee kan aantrekken of juist behouden. Financiële prestatie beloningen vormen een onderdeel van het totale pakket van compensatieelementen. Door het compensatiepakket op een bepaalde manier invulling te geven, kan men een concurreren met compensatiepakketten van concurrenten. Daardoor kan het aantrekkelijker worden bij een bepaalde werkgever te werken of te blijven.

Lees in dit artikel meer over de vraag wat iemand moet verdienen.

Contract voor beloningsbeleid

Wil je een contract opstellen voor je beloningsbeleid? Via deze link kun je voor € 29,95 voorbeeldcontracten downloaden over winstregelingen. Daarmee kun je je personeel beter stimuleren. Wil je graag een vast winstbedrag of -percentage afspreken met je personeel? Dan heb je vast wat aan deze modelovereenkomst.