Waarom is cashflow zo belangrijk?

Tips om het verlies door niet-betaalde facturen te beperken

13 mei 2022 4 minuten

Cashflow is de geldstroom die in en uit je onderneming vloeit doordat facturen worden geïnd en betaald. Belangrijk dus, voor iedere ondernemer. Toch lopen ondernemers jaarlijks miljarden euro's mis omdat facturen niet of te laat worden betaald.

We zeggen het nog maar een keer: het gaat hier om miljarden euro's. Dat is wat ondernemers jaarlijks mislopen omdat hun facturen niet of veel te laat worden betaald. Want naast oninbare facturen is ook de lange betalingstermijn verantwoordelijk voor de nodige faillissementen. En ondertussen moet je zelf ook je rekeningen betalen. Ongeveer een kwart van alle faillissementen heeft te maken met oninbare facturen.

In plaats van wachten tot het geld op je rekening wordt gestort, kun je ook zelf een aantal dingen doen om de cashflow van je bedrijf te stimuleren.

Waarom is cashflow zo belangrijk?

De kasstroom is de belangrijkste graadmeter om te zien hoe een bedrijf er financieel voorstaat. Sterker nog; je kunt als bedrijf winstgevend zijn en toch failliet gaan omdat je een negatieve kasstroom hebt en dus geen geld beschikbaar hebt. Bovendien kijken veel kredietverleners naar de cashflow van een onderneming om te bepalen hoeveel een onderneming mag lenen. Ook bij de verkoop van een bedrijf wordt naar de cashflow gekeken om de waarde te bepalen.

Cashflowbeheer

Onder cashflowbeheer vallen alle activiteiten die te maken hebben met het optimaliseren van geldstromen van en naar de onderneming. Het is de taak van het credit management om de kosten van geldstromen te minimaliseren, de rentekosten zo laag mogelijk te houden en de renteopbrengsten te maximaliseren. Dit kan alleen aan de hand van een goed georganiseerde financiële logistiek.

Het beheren van cashflow is een belangrijke taak. Vooruit kijken, financiële planningen maken, problemen op tijd herkennen en voorkomen, zorgen dat facturen betaald worden: het hoort allemaal bij cashflow management.

Creëer een goed debiteurenbeheer

Door middel van een goed debiteurenbeheer voorkom je dat er geld in je onderneming verloren gaat doordat debiteuren hun schulden niet kunnen betalen. Ook vergroot je de kans dat facturen snel worden betaald.

Zorg voor een liquiditeitsplanning

Een van de belangrijkste onderdelen van een goed cashflowbeheer is het opstellen van een liquiditeitsplanning. Een ondernemer heeft groot belang bij de planning, die inzicht geeft in de inkomsten en uitgaven van een onderneming gedurende een bepaalde tijd. Hoe gedetailleerder de planning is, hoe meer inzicht je hebt in de financiële situatie van de onderneming.

Hoe maak ik een liquiditeitsbegroting?

Een liquiditeitsplanning maken kost wat tijd, je moet duidelijk voor ogen hebben wat je inkomsten en uitgaven zijn. Bij het maken van een begroting maak je gebruik van drie verschillende soorten inkomsten en uitgaven:

  • Cash uit normale bedrijfsactiviteiten (inkopen en verkopen)

  • Cash uit investeringen (investeringen in huisvesting, apparatuur)

  • Cash uit financiering (geldstromen naar en van schuldeisers en aandelenkapitaal)

Maak zelf een goede liquiditeitsbegroting.

Tip: cash pooling

Cash pooling is een interessante manier om over een grotere liquiditeit te beschikken. Het houdt in dat verschillende saldo’s samengevoegd worden, om het renteresultaat te optimaliseren. Dit gebeurt in de volgende vorm: je kunt het credit- en debetsaldo van jouw onderneming rekentechnisch met elkaar compenseren of daadwerkelijk geld overboeken van en naar verschillende rekeningen, om het renteresultaat te optimaliseren. Als je debetposities weg kunt strepen tegen creditposities betaal je immers minder rente.

Tips: voorkom een slechte cashflow

Overbesteding

Te veel uitgeven kan even schadelijk zijn voor de bedrijfsgroei als te weinig verdienen. Als onderdeel van je strategie voor bedrijfsrisicobeheer is het belangrijk dat je de uitgaven nauwlettend in de gaten houdt, ervoor zorgt dat mensen hun verantwoordelijkheid begrijpen en dat je een regelmatige boekhouding bijhoudt van je uitgaande geldbedragen.

Geen kasbuffer hebben

Een kasbuffer is een reservepotje dat je bedrijf in geval van nood kan aanspreken, bijvoorbeeld als er een belangrijke machine kapot gaat of als er een grote factuur achterstallig is. Afgeschermd kapitaal beschermt je bedrijf tegen de gevolgen van onverwachte uitgaven.

Wishful thinking

Het is goed om optimistisch over de toekomst te zijn, maar verkoopprognoses moeten wel realistisch zijn als je je uitgaven erop wilt baseren. Overleg regelmatig met je verkoopteam: als je namelijk je toekomstige inkomsten te hoog inschat, kan dit je bedrijf onder druk zetten.

Geen financieel plan maken

Door de cashflow dagelijks te bekijken en historische gegevens te analyseren kun je precies bepalen hoeveel je elke maand verwacht uit te geven en te incasseren. Alleen zo kun je schatten hoe je toekomstige cashflow eruit gaat zien. Dit doe je met een liquiditeitsbegroting.

Te late betalingen toestaan

Vertragingen in de factuur betalingen kunnen een desastreus effect op je bedrijf hebben. Zorg voor een helder debiteurenbeleid. Bied bijvoorbeeld een korting voor vroege betaling en leg een boete op voor te late betaling.

Kies de juiste klant

Een goede manier om het effect van te late betaling tot een minimum te beperken, is om potentiële klanten eerst grondig door te lichten voordat je ermee in zee gaat. 

Neem contact op met lokale partners om meer inzicht te krijgen en relaties met potentiële klanten op te bouwen. Ook is het van belang om verder te kijken dan de financiële beoordelingen en na te gaan of de strategie en cultuur van een klant aansluiten bij die van je eigen bedrijf. Daarnaast kun je verifiëren of ze een risicodekking hebben, zoals een kredietverzekering

Auteur

Liesbeth Meenink