Arbeidsrecht

Juridische desk

Voorkom problemen door de Wet werk en Zekerheid

Juridische desk

Checklist: waar moet je op letten?

De Wet werk en zekerheid is in 2015 in werking getreden, maar sindsdien al weer meerdere keren gewijzigd. Voor je personeelszaken is het belangrijk om de wet- en regelgeving goed na te leven

02 maart 2020

Extra regelgeving transitievergoeding

Juridische desk

Vanaf de eerste werkdag bestaan er nu rechten

Bij ontslag bestaat er recht op een ontslagvergoeding, ook wel transitievergoeding genoemd. Er mogen bepaalde kosten in mindering worden gebracht op de vergoeding, zoals kosten voor een ople

02 maart 2020

Welke stappen doorloop ik bij ontslag?

Juridische desk

In zes stappen het ontslag van je werknemer regelen

Als je één of meerdere medewerkers moet ontslaan, dan heb je te maken met strikte ontslagregels. Wat houden ze in en in welke volgorde komen deze verplichtingen aan bod?

02 maart 2020

Wat is de Wet werk en zekerheid?

Juridische desk

Veranderingen op het gebied van arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is flink veranderd. Onder meer door de Wet werk en zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Per 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans erbij gekomen, waard

19 februari 2020

De Arbowet sinds 2017 – Wat houdt het in?

Juridische desk

Leef jij de regels goed na?

Een aantal jaren geleden is de Arbowet veranderd. Tegenwoordig verwacht de overheid dat werkgever, werknemer en bedrijfsarts hechter gaan samenwerken om beroepsziekten te voorkomen. Ondernem

19 februari 2020

Arbeidsovereenkomst voor een bepaald project

Juridische desk

Naast een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, kun je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project met je medewerker afsluiten. De overeenkomst eindigt dan a

04 februari 2020

Welke rechten heeft een ondernemingsraad?

Juridische desk

Een uitleg van de rechten van de OR

Wat heeft de ondernemingsraad daadwerkelijk te zeggen over je bedrijf? De OR heeft een aantal bevoegdheden waarmee je rekening moet houden bij het runnen van je bedrijf.

04 februari 2020

Werkgevers lopen veel financiële risico's

Juridische desk

Ondernemers hebben weinig kennis over personeelszaken

Ondernemers uit het mkb zijn slecht op de hoogte van de wet- en regelgeving op het terrein van werkgeversrisico’s, rechten van medewerkers, ziekte en verzuim.

30 november 2018

Checklist veranderingen voor bedrijven met buitenlandse werknemers

Juridische desk

Veranderingen arbeidsrecht in 2014

Met het begin van het nieuwe jaar, is ook het startschot gegeven voor verschillende veranderingen voor ondernemers die buitenlands personeel in dienst hebben.

06 september 2018

Wanneer gaat een tijdelijk arbeidscontract over in een vast contract?

Juridische desk

Na hoeveel termijnen moet ik mijn medewerker een vast contract geven?

Na twee tijdelijke contracten, moet je je medewerker een vast contract aanbieden. Maar er zijn uitzonderingen. Wanneer gaat een arbeidscontract voor bepaalde tijd wél over in contract voor o

24 mei 2018

Getoond 11 tot en met 20 van 40 totaal, er zijn meerdere pagina's