Is daglicht op de werkplek verplicht?

Wat zijn de voorschriften?

is daglicht op de werkplek verplicht

Een goede hoeveelheid daglicht op de werkplek werkt prettiger. Maar ben jij als werkgever verplicht te zorgen voor een flinke portie daglicht op de werkplek?

Een goede hoeveelheid licht op de werkplek maakt het werken prettiger. Uit onderzoek is gebleken dat voldoende daglicht op de werkplek zorgt voor productievere werknemers (bron: Arbo). Er is geen wettelijke verplichting rondom daglicht op de werkvloer, maar er zijn wel bepalingen en doelvoorschriften opgesteld.

Bepalingen

In het Arbeidsbesluit en de arbobeleidsregels staan enkele bepalingen over de aanwezigheid van daglicht op de werkplek. Er wordt hierin geen verschil gemaakt tussen kantoren en werkplaatsen.

  • Arbeidsplaatsen en de directe toegangen daartoe zijn gedurende de aanwezigheid van de werknemers door daglicht, door kunstlicht of door beide voldoende en doelmatig verlicht.

  • Het kunstlicht is zodanig aangebracht dat gevaar voor ongevallen is voorkomen.

  • De voor kunstlicht gebruikte kleur mag de waarneming van de veiligheids- en gezondheidssignalering niet wijzigen of beïnvloeden.

  • In een besloten ruimte waar arbeid wordt verricht kan rechtstreeks invallend zonlicht worden geweerd.

Grenswaarde daglichtopeningen

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een globaal doelvoorschrift opgesteld. Hierbij zit een concrete grenswaarde: “Daglichtopeningen moeten een oppervlakte hebben van ten minste 1/20 van het vloeroppervlak van een werkruimte.” Dit staat ook in de Arbowetgeving. In deze wetgeving staat vermeld dat indien werknemers meer dan twee uur per dag op dezelfde werkplek werken er minstens op vijf procent van het vloeroppervlak daglicht moet schijnen. Dit is geen verplichting, er zijn altijd uitzonderingen. Deze zijn als volgt:

  • de aard van de werkzaamheden zich tegen toetreding van daglicht verzet, of

  • de functie van de ruimte zich tegen toetreding van daglicht verzet, of

  • de omvang van de ruimte het aanbrengen van voldoende lichtopeningen niet toelaat, of

  • de plaats van de ruimte het aanbrengen van voldoende lichtopeningen niet toelaat.

Het kabinet echter geeft daglicht op de werkplek dus nog niet als verplichting aan.

In de kabinetsvoornemens staat de volgende bepaling: “Op arbeidsplaatsen komt, voor zover mogelijk, voldoende daglicht binnen en zijn voldoende voorzieningen voor kunstverlichting aanwezig.”

Functie van een ruimte

Omdat het niet verplicht is, is de arboregelgeving dus vooral een leidraad waarbij moeilijke grensgevallen voor kunnen komen. Wat belangrijk is, is de functie die de ruimte bekleedt op het moment dat het huurcontract wordt afgesloten. Het contract moet duidelijk spreken over een kantoorpand, anders is de arbowetgeving niet geldig. Een ander voorbeeld, stel je hebt twee ruimtes waarin gewerkt wordt. Mocht één van de twee ruimten bijvoorbeeld oorspronkelijk een archief zijn geweest, dan geldt er voor de verhuurder níet de verplichting om te voldoen aan de vereisten zoals die zijn hierboven aangegeven. Immers bij het opstellen van het contract had het niet de functie van kantoorruimte, maar van een archief.

Wat vind je van dit artikel?