Hoe zorg ik dat mijn werknemers meer kennis delen?

Richt kennisoverdracht succesvol in

Succesvolle mkb-bedrijven waarborgen de kwaliteit van de kennis van de medewerkers. Vooral voor bedrijven die willen groeien is effectief omgaan met kennis een noodzakelijke voorwaarde. Daarom gaan steeds meer mkb-bedrijven kennis delen. Maar hoe pak je zoiets aan?

Het delen van kennis gaat niet vanzelf. Met name het delen van kennis tussen experts kan moeizaam verlopen. Om van kennisdeling een succes te maken moet je bestaande blokkades wegnemen, draagvlak creëren en een juiste omgeving voor kennisdeling creëren.

Blokkades wegnemen

Er zijn verschillende redenen waarom medewerkers moeilijk kennis delen. 'Geen tijd' of 'het heeft geen nut' is een veel gehoorde boodschap onder bedrijfsleiders. Een andere reden die er wel degelijk is - maar meestal niet wordt genoemd - is concurrentie.

Onderlinge concurrentie

Kennis is een belangrijke concurrentiefactor in het bedrijfsleven en daarom is het voor medewerkers van groot belang over de juiste kennis te bezitten. Vooral tijdens functionerings- en salarisgesprekken heeft een medewerker er belang bij om meer te weten dan een collega. De onderlinge concurrentie kan ervoor zorgen dat collega’s kennis voor zichzelf houden. Dat is jammer, aangezien deze kennis het bedrijf als geheel veel kan opleveren.

Om deze blokkade weg te nemen zul je eens goed moeten kijken naar het beloningssysteem binnen je bedrijf. Ga niet meer alleen uit van de individuele prestatie, maar beoordeel én beloon voortaan ook de prestaties van de hele afdeling.

Draagvlak voor kennisdeling

Om meer draagvlak voor kennisdeling te creëren, is samenwerking een belangrijke vereiste. Ga het gesprek aan met je medewerkers. Aan welke kennis hebben zij behoefte? Hoe willen zij dit tot zich nemen? Maak gezamenlijk concrete (kennis)doelstellingen voor de afdeling en check of iedere medewerker zich hierin kan vinden. Geef ook aan hoeveel tijd hiervoor vrijgemaakt wordt, zodat het daadwerkelijk in het bedrijfsproces past.

Juiste leeromgeving

Naast het opheffen van blokkades en het creëren van draagvlak moet je ook zorgen voor de juiste omstandigheden om kennis te delen. Kort gezegd zijn er twee manieren om kennis over te dragen: direct en indirect.

Bij de directe methode vindt er face-to-face communicatie plaats tussen twee of meer medewerkers. Denk bijvoorbeeld aan kennissessies waarbij collega’s via presentaties kennis uitwisselen. Bij de indirecte methode wordt de kennis binnen het bedrijf vastgelegd. Bijvoorbeeld in handleidingen, via de gezamenlijke server of op intranet.

Vaak worden beide methoden in een bedrijf ingezet. Op welke methode de nadruk ligt, is afhankelijk van het soort bedrijf. Directe kennisuitwisseling geniet de voorkeur wanneer de medewerkers in elkaars nabijheid werken. Bij bedrijven waar de medewerkers niet vlakbij elkaar werken, maar bijvoorbeeld bij klanten, is het nuttig kennis vast te leggen in een systeem waar je ook extern toegang tot hebt. Hiervoor zijn diverse kennismanagementsystemen in de markt.

Online tips en tools om van te leren!

Wil je meteen aan de slag om meer uit je personeel te halen? De deelnemende brancheorganisaties hebben een aantal handige tips en tools online staan die je verder kunnen helpen. Bijvoorbeeld over het opstellen van een Persoonlijk Ontwikkelings Plan, het voeren van een functioneringsgesprek, de fiscale voordelen van scholing en nog veel meer! Alle tools op een rijtje.

Wat vind je van dit artikel?