Het functioneringsgesprek

Een goed gesprek houden met de werknemer

03 februari 2017

Je ontkomt er niet aan als werkgever: functioneringsgesprekken met je medewerkers. Het moment om te reflecteren maar vooral vooruit te kijken. De bedoeling is dat het een echt gesprek wordt, waarbij je samen praat over de ontwikkelingen binnen het bedrijf.

Is een functioneringsgesprek hetzelfde als een beoordelingsgesprek?

Dat ligt helemaal aan jezelf en wat je wilt bereiken. Sommige mensen zeggen dat je nauwelijks terugkijkt tijdens een functioneringsgesprek. Dat doe je volgens hen in beoordelings- en ontwikkelingsgesprekken. Om te zorgen dat je niet teveel soorten gesprekken krijgt, adviseren wij het gewoon in een gesprek te vatten.

Wat is een functioneringsgesprek precies?

Het is een periodiek overleg tussen jou als werkgever en een werknemer. Meestal vindt het eerste gesprek drie maanden na de indiensttreding van de werknemer plaats. Vervolgens komen jullie één keer per jaar bij elkaar om dingen door te spreken.

Wat bespreek je tijdens zo’n gesprek?

Je bespreekt het functioneren van de werknemer en tevens jullie onderlinge relatie. Niet de personen staan dus ter discussie maar de resultaten. Punten die de revue kunnen passeren zijn:

 • Communicatie in het bedrijf

 • Omgang met collega’s en leidinggevende(n)

 • Mogelijke problemen met het werk

 • Eisen die aan de werkzaamheden worden gesteld

 • Eventuele verzwarende omstandigheden

 • De verantwoordelijkheid

Oftewel, het gehele functioneren kan ter sprake komen.

Hoe bereid ik me voor op het gesprek?

Je kan als uitgangspunt de aantekeningen van het vorige functioneringsgesprek met deze werknemer nemen. Zorg dat geen enkel onderwerp als een volslagen verrassing komt tijdens zo’n gesprek. Wil je het heel specifiek over iets hebben, licht dan de werknemer even in. Het functioneringsgesprek draagt als kenmerk een tweerichtingsverkeer tussen gelijkwaardige gesprekspartners. Gelijkwaardig moet hierbij niet verward worden met gelijkheid.

Hoe verloopt zo’n gesprek?

Laat de werknemer als eerste het woord nemen. Zo kan hij alvast zijn mening geven zonder beïnvloed te zijn door jouw opmerkingen. Bovendien kom je zo veel te weten (dit is de LSD-methode, luisteren, samenvatten en doorvragen). Belangrijk is dat je niet al te richtinggevend bent maar dat je samen met de werknemer denkt. Laat hem maar met mogelijke oplossingen komen als hij een probleem heeft. In het algemeen kan je dit schema aanhouden voor het gesprek

 1. startfase,

 2. algemene fase,

 3. bespreekfase medewerk(st)er,

 4. discussiefase medewerk(st)er,

 5. bespreekfase leidinggevende,

 6. discussiefase leidinggevende,

 7. afrondingsfase.

Hoe rond je af?

Zorg dat je zeker weet dat alle onderwerpen van de agenda besproken zijn. Vervolgens herhaal je de gemaakte afspraken. Het gaat om afspraken die het functioneren van beiden verbeteren; denk aan afspraken over samenwerking of verbetering van de producten en diensten die afgeleverd dienen te worden, maar ook over studie/opleiding, loopbaanontwikkeling en doorgroei. Vraag ook aan je medewerker of hij tevreden is met het gesprek.

Vastleggen afspraken functionerings- of beoordelingsgesprek

Na het voeren van een functioneringsgesprek is het belangrijk de gemaakte afspraken vast te leggen. Om dit gemakkelijk en overzichtelijk te kunnen doen, denk aan een formulier functioneringsgesprek, bevestiging van promotie, bevestiging van demotie, toekenning extra periodiek, etc.