Inhoud van een functieprofiel

Welke zaken neem je op?

In een functieprofiel beschrijf je de werkzaamheden van een functie in je bedrijf. Een overzichtelijk functieprofiel zorgt voor een duidelijk inzicht in je organisatie en is handig bij het aannemen van personeel.

Doel functieprofielen

Een functieprofiel is een eenduidige beschrijving van het takenpakket van een medewerker of een groep medewerkers. Het geeft ook aan waar de verantwoordelijkheden en bevoegdheden van iemand liggen.

Het is van groot belang dat het functieprofiel maar op een manier te interpreteren is, aangezien het als instrument dient voor meerdere doelen, zoals: 

 • Het maken van een vacaturetekst

 • Het maken van een wervingsprofiel

 • Het verstrekt organisatie en sollicitant duidelijkheid over de inhoud van de functie

 • Het dient als instrument voor het functiewaardering- & beloningssysteem

Uit de functieprofielen is af te leiden of werkprocessen binnen de organisatie efficiënt verlopen.

Inhoud functieprofielen

Wat moet er minimaal opgenomen worden in het functieprofiel? 

 • De functienaam

 • Taken

 • De plats in de organisatie

 • Bevoegdheden

 • Resultaat / doelstelling van de functie

Dit is vervolgens eenvoudig uit te breiden met bijvoorbeeld de functie-eisen en de arbeidsvoorwaarden voor een wervingsprofiel.

Opstellen functieprofielen

Er zijn verschillende methoden om functieprofielen op te stellen. Een optie is dit in eigen beheer uit te voeren, waarbij je goed nadenkt over de omschrijving van de functie. Het nadeel hiervan is dat je essentiële informatie over de functie van je medewerkers misloopt. Een andere methode is om je medewerkers - om wie het uiteindelijk gaat - nauw bij het proces te betrekken. Dit is een langduriger proces, maar zal je tijdsinvestering terugverdienen omdat het draagvlak onder de medewerkers groter is. Wanneer je nieuwe medewerkers aantrekt, zullen zij ook beter op de hoogte zijn van de functie.

Wanneer je beschikt over een handboek met alle functieprofielen zal je dit in de toekomst een hoop tijd schelen op meerdere personeelsgebieden. Je kunt altijd teruggrijpen naar dit document wanneer:  

 • er een functioneringsgesprek gevoerd moet worden

 • er een beoordelingsgesprek plaatsvindt

 • er nieuw personeel voor de organisatie aangetrokken moet worden

 • bedrijfsprocessen geanalyseerd moeten worden.

Auteurs: Jeroen Geerts en Roderik van Elsland. Klik hier voor de profielen van de auteurs op ons ondernemersnetwerk.

Wat vind je van dit artikel?