Hoe moet ik mijn jaarruimte berekenen?

Investeer in je pensioen en profiteer nu van de belastingtechnische voordelen

23 april 2021 3 minuten

Als zzp’er denk je ook na over je pensioen. Maar je moet er zelf voor zorgen dat je op je oude dag een appeltje voor de dorst hebt. De praktijk laat zien dat veel zzp’ers geen regelingen treffen voor hun pensioen. Maar is dat handig? Een belastingtechnisch aantrekkelijke manier om je pensioen te regelen is door gebruik te maken van je jaarruimte. Wat is jaarruimte en hoe kun je je jaarruimte berekenen?

Wat is jaarruimte?

Jaarruimte heeft alles te maken met je pensioenopbouw. Als je in een jaar te weinig geld gestoken hebt in je pensioen en er dus een pensioentekort is, mag je van de belastingdienst een deel van je brutosalaris gebruiken om extra pensioen op te bouwen – en dat op belastingvriendelijke voorwaarden! Je mag premies en stortingen voor lijfrente (banksparen)  aftrekken van de inkomstenbelasting. Het deel van je salaris dat je daarvoor mag gebruiken heet jaarruimte. 

Jaarruimte & pensioen

De overheid heeft bepaald hoeveel pensioen je in een jaar mag opbouwen. Een deel van de pensioenopbouw gaat via de overheid. Voor personen in loondienst gaat een ander deel via de werkgever. Maar daarnaast mag je zelf ook regelingen treffen voor je pensioen. Dat is de situatie voor zzp’ers en ondernemers. Met de jaarruimte-berekening bereken je het bedrag dat je mag gebruiken voor pensioenopbouw.

Jaarruimte 2021 berekenen

De jaarruimte is in 2021 maximaal € 13.236. Hoe kun je jouw jaarruimte 2021 berekenen? Bekijk de formule hieronder:

Personen in loondienst:

(0,133 x premiegrondslag) - (6,27 x factor A)

Zzp’ers / ondernemers:

(0,133 x premiegrondslag) - (6,27 x factor A) - FOR

Termen jaarruimte uitgelegd

Premiegrondslag: Bruto-salaris van afgelopen jaar minus AOW-franchise. Omdat je in Nederland recht hebt op AOW, mag je een deel van je inkomen niet gebruiken voor pensioenopbouw. De AOW-franchise voor 2021 is € 12.672. Je mag 13,3% van je inkomen boven deze grens gebruiken voor je pensioen.

Factor A: Pensioenaangroei. Deze factor geeft de stijging van je pensioen in een bepaald jaar aan. Je kunt deze factor terugvinden op het jaarlijkse overzicht van je pensioenfonds (UPO). De Factor A geldt alleen als je pensioen hebt opgebouwd via een werkgever. Dus als je zzp’er bent en geen pensioen hebt opgebouwd via een werkgever, is deze factor nul.

FOR: Netto toename FOR. FOR staat voor Fiscale OudedagsReserve. Deze regeling geldt alleen voor ondernemers. Als ondernemer mag je in 2021 9,44% van de winst reserveren voor je pensioen (met een maximum van € 9.395). Het bedrag dat je hiervoor reserveert moet je meenemen in de berekening.

Voorbeeld berekening jaarruimte

Laten we voor het gemak een voorbeeld nemen. Stel, je bruto-inkomen van 2021 is € 70.000. Dan kun je je jaarruimte als volgt berekenen:

(0,133 x (70.000 [bruto-inkomen] – 12.672 [AOW-franchise]) = € 7.624

Heb je als ondernemer nog gebruikgemaakt van de FOR door een dotatie te doen? Dan moet je dat bedrag nog aftrekken van € 7.624. Wat je overhoudt is je jaarruimte.

Reserveringsruimte

Als je je jaarruimte niet benut, blijft dat bedrag als het ware staan voor de jaren erna. Je mag dat bedrag optellen bij je huidige jaarruimte. De som van ongebruikte jaarruimtes is de reserveringsruimte. Je mag een ongebruikte jaarruimte in de zeven jaar erna gebruiken in de reserveringsruimte.

Hoe de reserveringsruimte berekenen?

Je kunt de reserveringsruimte berekenen aan de hand van de jaarruimtes van de afgelopen jaren. Het gedeelte van de jaarruimte dat je niet benut hebt, mag je optellen bij je huidige jaarruimte.

Rekenvoorbeeld reserveringsruimte

In 2021 heb je een jaarruimte van € 3.570 en betaal je € 3.000 aan premies voor je lijfrenteverzekering. Dat betekent dat je € 570 van je jaarruimte niet gebruikt. Dat bedrag mag je meenemen naar een volgend jaar. Stel dat je in 2020 € 700 niet gebruikt hebt van je jaarruimte, dan mag je ook dat bedrag daarbij optellen. In 2022 zou je dan een reserveringsruimte hebben van € 1.270.

Investeren in je pensioen

Uit de praktijk blijkt dat veel zzp’ers niets regelen voor hun oude dag. Toch beloont de fiscus investeren in je pensioen met belastingvoordeel. Het is daarom om meerdere redenen aantrekkelijk om je te verdiepen in de mogelijkheden van de jaarruimte. Goed voor nu en goed voor later!

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.