Energie-investeringsaftrek: wat is de EIA?

Groot belastingvoordeel voor ondernemers die investeren in bedrijfsmiddelen voor duurzame energie

10 januari 2022 3 minuten

Vanuit de overheid zijn er voor mkb’ers en zzp’ers diverse duurzaamheidssubsidies in het leven geroepen. De Energie-investeringsaftrek (EIA) is daar een belangrijk voorbeeld van. Hoe kun je je voordeel doen met deze regeling?

Wat is de Energie-investeringsaftrek?

De Energie Investeringsaftrek (EIA) is een regeling voor ondernemingen die investeren in duurzame energie. Bij een investering in een bedrijfsmiddel dat gebruikmaakt van duurzame energie, CO2-uitstoot vermindert of energiezuinig is, kun je 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Het bedrijfsmiddel voor duurzame energie moet voorkomen op de energielijst van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. In 2022 zit er € 149 miljoen in de EIA-subsidiepot.

De EIA is niet voor particulieren. De regeling is bedoeld voor ondernemers die inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting moeten betalen. Daarnaast kunnen ook overheidsorganisaties, stichtingen of verenigingen die vennootschapsbelasting betalen gebruikmaken van de EIA.

Voordelen EIA

Dankzij de EIA is het nog interessanter om te investeren in duurzame energie. Een paar voordelen van deze regeling:

 • Je bent voorbereid op veranderende wetgeving i.v.m. energie en uitstoot

 • Je draagt bij aan een beter milieu

 • Je hebt een gemiddeld voordeel van 11% (oftewel: je betaalt minder belasting)

 • Je profiteert ook van de normale regelingen voor afschrijving

 • Je hebt vaak direct een lagere energierekening

Voorwaarden EIA

Natuurlijk zijn er voorwaarden om gebruik te mogen maken van Energie-investeringsaftrek. De belangrijkste zijn:

 • Het bedrijfsmiddel voor duurzame energie voldoet aan de omschrijving bij één van de codes op de Energielijst van de RVO (Bekijk Energielijst 2021, bekijk Energielijst 2022)

 • Het bedrijfsmiddel voldoet aan de eisen op de Energielijst

 • Het gaat om een investering van minimaal € 2.500

 • Je moet het bedrijfsmiddel op tijd melden: binnen drie maanden nadat je de verplichting bent aangegaan 

 • Het maximale meldingsbedrag per kalenderjaar per bedrijf is € 126 miljoen

 • Het bedrijfsmiddel is nog niet eerder gebruikt

 • Als vergunningen of certificaten verplicht zijn, moet je die aanleveren als bewijs 

Welke kosten tellen mee voor EIA?

Je kunt alleen bepaalde kosten opvoeren voor energie-investeringsaftrek. De belangrijkste zijn:

 • Aanschafkosten

 • Voortbrengingskosten, zoals arbeidskosten en materiaalkosten

 • Aanpassingskosten bestaande bedrijfsmiddele

Lees meer over de voorwaarden en kosten op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Voorbeeldberekening EIA

Je winst in 2022 is € 200.000. De vennootschapsbelasting voor 2022 is 15%. Je moet dus € 30.000 vpb betalen (15% van € 200.000). Maar je investeert ook in een bedrijfsmiddel voor duurzame energie. Investeringskosten: € 50.000. Van deze kosten mag je 45,5% (= € 22.750) aftrekken van de winst: € 200.000 - € 22.750. Het bedrag waarover je uiteindelijk vpb moet betalen wordt dus: € 200.000 - € 22.750 = € 177.250. Over dit bedrag betaal je uiteindelijk 15% vpb, oftewel: € 26.587,50. Je EIA voordeel: € 30.000 - € 35.450 = € 3.412,50.

Hoe vraag ik EIA aan?

Je kunt EIA digitaal aanvragen via de website van de RVO. Je logt in met eHerkenning (minimaal niveau 2 met machtiging RVO-diensten). Na het inloggen kies je het EIA-formulier van het jaar waarvoor je een EIA-aanvraag wilt doen. Na de aanvraag krijg je na enkele uren via de e-mail een bevestiging met een referentienummer. Normaal gesproken hoor je binnen 8 weken na de aanvraag of je verzoek is goedgekeurd. 

Subsidies voor duurzaam ondernemen

De overheid stimuleert bedrijven om duurzaamheid te integreren in hun bedrijfsvoering. Vandaar dat er naast de EIA nog heel wat andere subsidies voor duurzaam ondernemen in het leven zijn geroepen. Net als de EIA maken deze subsidies het je makkelijker om te veranderen in een duurzaam bedrijf. Benieuwd naar redenen om te starten met duurzaam ondernemen? Bekijk onze Duurzaam Ondernemen-Desk als je inspiratie op wilt doen voor duurzaam ondernemen.

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.