Ontslag

Vragen over ontslagrecht

Nu ook verzet binnen CDA

Minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken moet voor dinsdagochtend opheldering geven over zijn plan voor hervorming van het onstlagrecht, vindt de Tweede Kamer. D66 en SP drongen donderdag al aan op een spoeddebat. De VVD wil eerst meer informatie.

15 december 2009

Donner werkt gewoon verder aan ontslagrechtplannen

Onenigheid in kabinet

CDA-minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken) werkt onverstoorbaar door aan plannen om het ontslagrecht te vereenvoudigen.

15 december 2009

Ontslagvergoeding verlagen naar half maandsalaris

Werkgeversorganisaties adviseren kabinet

Werkgeversorganisaties willen het kabinetsvoorstel voor een nieuw ontslagrecht op een aantal punten aanpassen. Zij stellen een lagere ontslagvergoeding voor (een half maandsalaris per gewerkt jaar in plaats van een maandsalaris) en willen aparte regelingen voor lagere inkomens en werknemers boven de 40 jaar schrappen.

15 december 2009

Modernisering ontslagrecht nodig voor arbeidsmarkt

Werkgeversorganisaties lijnrecht tegenover vakbeweging

Werkgevers bepleiten bij het kabinet een verandering in de plannen voor het ontslagrecht. Werknemers moeten bij ontslag geen heel maandsalaris per gewerkt jaar meekrijgen als vergoeding, maar een half maandsalaris.De vakcentrales FNV, CNV en MHP zijn principieel tegen het versoepelen van het ontslagrecht. Zij vrezen dat het voor werkgevers makkelijker en goedkoper wordt om werknemers te ontslaan en dat vooral oudere werknemers hieronder zullen lijden.

15 december 2009

Werkgevers willen soepeler ontslagrecht

200 duizend langdurig werklozen weer aan het werk

MKB-Nederland wil dat elk bedrijf met meer dan vijftig werknemers ieder jaar een langdurig werkloze een baan geeft. Op die manier kunnen binnen drie jaar 200 duizend langdurig werklozen aan een baan worden geholpen. Ook VNO-NCW en LTO Nederland steunen deze plannen.

15 december 2009

Moet de werkgever voortaan de WW gaan betalen?

Vicevoorzitter FNV Ton Heerts met nieuw voorstel

‘Bedrijven moeten zelf de uitkeringen na ontslag gaan betalen. Eerst alleen het eerste halfjaar werkloosheid maar uiteindelijk de hele WW-periode. Hierdoor wordt de werkloosheid beperkt.' Zo beschrijft Ton Heerts in de Volkskrant van vandaag zijn nieuwe voorstel.

15 december 2009

Aantal ontslagaanvragen bijna gehalveerd

Ontslagvergunning in 82% van de gevallen verleend

Werkgevers hebben vorig jaar minder ontslag aangevraagd bij het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) of de kantoorrechter in vergelijking met 2006. In 2007 ging het om 57.530 werknemers waarvoor ontslag werd aangevraagd, een daling van 44%.

15 december 2009

Ontslagrecht alsnog op de schop

Voorstel beperking ontslagvergoeding bij hogere inkomens

MKB-Nederland, VNO-NCW, en de vakbonden proberen uit de impasse te komen omtrent het ontslagrecht. Volgens bronnen over het akkoord krijgt de werknemer met een jaarsalaris van € 75.000,-- of hoger, bij vertrek maximaal één jaarsalaris mee. het akkoord zou in het diepste geheim zijn bereikt, maar is nog niet bevestigd door de diverse partijen.

15 december 2009

Uitspraak ontslagrecht verankert CWI-procedure

MKB-Nederland vindt uitspraak ontslagrecht bijdragen aan rechtszekerheid

Het oordeel van het Haagse Gerechtshof om te korten op de kantonrechtersformule is in goede aarde gevallen bij MKB-Nederland. De werkgeversorganisatie meent dat met het in mindering brengen van 30 procent op de toe te kennen ontslagvergoeding – bij kennelijk onredelijk ontslag – bijdraagt aan de rechtszekerheid van ondernemers bij een reorganisatie.

15 december 2009

Ontslagvergoeding gaat omlaag

dienstjaren jonge werknemers telt voor de helft mee

De kantonrechtersformule, die bepaalt waar een werknemer recht op heeft na ontslag, wordt toch naar beneden bijgesteld. Dat heeft de Kring van Kantonrechters bekendgemaakt.

15 december 2009

Getoond 81 tot en met 90 van 94 totaal, er zijn meerdere pagina's