UWV

Welke werknemers vallen onder de Participatiewet?

‘Werknemers met een arbeidsbeperking’, wie zijn dat?

In het sociaal akkoord hebben het kabinet en sociale partners (werkgevers en werknemers) afgesproken extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Tussen nu en 2026 moeten er 100.000 extra banen bijkomen. Om wat voor werknemers gaat het nu precies?

14 augustus 2015

Russisch boycot: werktijdverkorting of reorganisatie?

Judith Langeveld: 'Overheid moet meewerken'

Het Russische importverbod treft veel Nederlandse bedrijven: telers, productiebedrijven, maar ook handelsbedrijven en transportbedrijven. In een aantal gevallen zijn (ingrijpende) maatregelen nodig, want het importverbod zal tenminste een jaar duren. Ondernemers zullen moeten snijden in de organisatiekosten als de omzet (gedeeltelijk) wegvalt. Welke mogelijkheden heb je als ondernemer?

25 augustus 2014

Mkb'ers staan open voor 55-plussers bij sollicitatie

Ondernemers positief over oudere sollicitanten

40 procent van de mkb'ers is bereid om specifiek oudere sollicitanten uit te nodigen voor vacatures. Dat blijkt uit onderzoek van MKB-Nederland en UWV dat werd gepresenteerd tijdens de Week van de Ondernemer.

11 april 2014

Wat houdt de subsidieregeling praktijkleren in?

Tegemoetkoming voor kosten begeleiding leerlingen

Vanaf 1 januari 2014 gaat de Subsidieregeling praktijkleren in. Deze nieuwe regeling vervangt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) voor het onderwijsdeel. Het doel? Ondernemers stimuleren om een leerling of student te begeleiden.

06 december 2013

Deskundigenoordeel bij reïntegratie

Wat is het en wanneer heb je het nodig?

Natuurlijk wil je de reïntegratie van een medewerker zelf oplossen, maar als het stagneert door bijvoorbeeld meningsverschillen, bestaat er een deskundigenoordeel van het UWV. Wat houdt dat precies in?

30 juli 2013

Ondernemer: je laat 65 euro per werknemer liggen!

Ondernemers benutten regelingen op gebied arbeidsgehandicapten onvoldoende

Ondernemers laten jaarlijks 65 euro per werknemer liggen, doordat ze regelingen en kortingen op het gebied van personeel met een arbeidshandicap niet benutten.

04 juni 2013

Quotum arbeidsgehandicapten vanaf 2017

Ondernemers moeten vanaf 2014 mensen met arbeidshandicap aan werk helpen

Ook al is het quotum arbeidsgehandicapten voorlopig uitgesteld, dat betekent niet dat je als werkgever het werk voor mensen met een arbeidshandicap volledig van je lijstje kunt schrappen.

27 mei 2013

"Werknemers met autisme zijn veel beter in dit werk dan anderen"

ICT-bedrijf Specialisterren loopt voorop in duurzaam-economisch ondernemen

Ondernemers worden meer en meer aangezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun werkproces. Een onderneming die voorloopt is het ICT-bedrijf Specialisterren, dat Sjoerd van der Maaden opzette met het doel de sterke kanten van mensen met autisme te vertalen naar een commercieel bedrijf.

27 mei 2013

Langdurig verzuim; wat moet ik regelen?

Probleemanalyse en plan van aanpak

Als je werknemer kort ziek is (minder dan vier weken), dan hoef je eigenlijk niet eens zoveel te regelen als werkgever. Je hoeft niks te melden bij het UWV en hoeft geen re-integratieverslag aan te leggen. Een ander verhaal wordt het als je werknemer langer dan zes weken ziek is of dreigt te zijn: langdurig verzuim.

03 mei 2013

Hoe verloopt een ontslagprocedure bij de kantonrechter?

Ontslagprocedure na conflict met je medewerker

Je hebt een conflict met je medewerker dat zó uit de hand is gelopen dat je hem of haar het liefst ontslaat. Maar, dat kan niet zomaar! Je moet eerst langs het UWV WERKbedrijf of de kantonrechter. Hoe doe je dat?

25 januari 2013

Getoond 11 tot en met 20 van 29 totaal, er zijn meerdere pagina's