UWV

Het gebruiken van een verzuimprotocol

Welke stappen moet ik doorlopen bij een zieke medewerker?

Een zieke medewerker is nooit leuk. Het overige personeel moet extra taken uitvoeren en als werkgever moet je rekening houden met de arbodienst en het UWV. Gebruik het verzuimprotocol, zodat je niks vergeet.

06 augustus 2012

Een op de tien werkgevers doet niets aan reïntegratie zieke werknemer

Gevolg: flinke loonsanctie

Stel: je werknemer krijgt een bedrijfsongeval of wordt door iets anders arbeidsongeschikt. Wat zijn jouw verplichtingen? Uit cijfers van het UWV blijkt dat tien procent van de werkgevers niets doet. Zij kunnen op een flinke loonsanctie rekenen.

12 augustus 2011

Zo krijg je 100% zeker een loonsanctie van UWV

Column | Reïntegratie van zieke werknemers

Een zieke werknemer heeft gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling en geniet tijdens deze periode ontslagbescherming. Aan het einde van deze 2 jaar wordt er een WIA-aanvraag ingediend bij het UWV. Soms besluit het UWV om de periode van loondoorbetaling met nog een jaar te verlengen: de loonsanctie.

24 januari 2011

Eenduidige loonaangifte van de baan

Opluchting bij werkgevers groot

Tot grote blijdschap van werkgevers, MKB-Nederland en VNO-NCW komt er definitief geen eenduidige loonaangifte. Werkgevers mogen dus gewoon de loon-over-methode blijven gebruiken. Uit onderzoek van UWV en de Belastingdienst blijkt dat er geen noodzaak is voor een nieuw systeem.

10 december 2010

Tot nu toe ruim 15 miljoen euro aan Vorst-WW geclaimd

Vooral bouw maakt gebruik van tijdelijke regeling

De strenge winter heeft tot half maart ruim 15 miljoen euro aan vorst-WW gekost. Per 17 maart waren 53.000 aanvragen gedaan door werkgevers voor hun werknemers bij het UWV.

23 maart 2010

Ontslagen door kredietcrisis verdubbeld

In 2009 kregen al 85 duizend mensen ontslag

Werknemers kunnen te maken krijgen met gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever. Als een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst wil ontbinden dan kan dit via de kantonrechter of via het UWV. Ook bij een faillissement, eindigt doorgaans het dienstverband van de werknemer. In dat geval zal de curator de werknemers ontslaan zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter.

08 januari 2010

WAO-premie voor alle werkgevers bij UWV gelijk

Nieuwe regelgeving vanaf 1 januari 2008

Werkgevers die bij uitvoeringsinstantie UWV zijn verzekerd, betalen vanaf 1 januari 2008 allemaal een gelijke premie voor de lopende WAO-uitkeringen. Nu hangt de premie nog af van het aantal werknemers dat in de WAO is gekomen.

15 december 2009

Werkgevers krijgen meer informatie over werknemers

UWV vertelt exacte aarbeidsongeschiktheidspercentage

Werkgevers krijgen vanaf afgelopen april het exacte arbeidsongeschiktheidspercentage en de resterende verdiencapaciteit van hun (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers te horen. Dit gebeurd op verzoek van het Verbond van Verzekeraars.

15 december 2009

Ziekmelden werknemers vanaf 1 november 2008 eenvoudiger

De verplichte melding verschuift van 13e naar 42e ziekteweek

MKB-Nederland is blij dat werkgevers hun zieke werknemers vanaf 1 november aanstaande niet meer in de 13e, maar pas in de 42e week hoeven te melden bij het UWV. De herstelmelding, de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is, komt te vervallen. Met dit voorstel is de Eerste Kamer dinsdag 9 september akkoord gegaan. Het kabinet neemt deze maatregelen om de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden kunnen een boete krijgen van maximaal €455 per werknemer. Het UWV stuurt de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief waarin ze worden gewezen op hun verplichtingen voor re-integratie.

15 december 2009

Getoond 21 tot en met 29 van 29 totaal, er zijn meerdere pagina's