Hoe beoordeelt de bank mijn kredietaanvraag?

Naar welke aspecten kijken banken?

02 maart 2020 2 minuten

Als je geld nodig hebt voor je onderneming, stap je naar de bank met je businessplan in de hoop financiering te krijgen. Naar welke aspecten van je plan kijkt de bank? Hoe beoordeelt een bank je aanvraag?

De bank zal vantevoren aangeven welke informatie zij nodig heeft voor de beoordeling van de kredietaanvraag, zoals een businessplan, financiële gegevens en een ondernemersprofiel. Bij de beoordeling van je kredietaanvraag kijkt de bank naar een aantal aspecten. Het is per ondernemer en onderneming verschillend welke aspecten het zwaarst wegen, maar over het algemeen komen de volgende onderdelen bij de beoordeling aan bod: 

 • Kwaliteit van het management De bank kijkt naar de kwaliteit van het management van het bedrijf. Wat zijn de ervaringen met het management tot nu toe? Hoe kwamen belangrijke beslissingen tot stand? De bank onderzoekt of er in het verleden op tijd is ingegrepen in bepaalde situaties en hoe de organisatiestructuur er uit ziet. Ook kan er worden gekeken of de eventuele opvolging van het management is geregeld.

 • Kwaliteit van de administratieve organisatie en informatievoorziening naar de bank

  De bank bekijkt de status van de administratieve organisatie. Is er een goed managementinformatiesysteem? Hoe wordt er omgegaan met tussentijdse cijfers en prognoses? Wordt er tijdig bijgestuurd naar aanleiding van de beschikbare informatie?

 • Historische en geprognosticeerde rentabiliteit en kasstromen

  Hoe is de ontwikkeling van de rentabiliteit (winstgevendheid) tot nu toe geweest? De bank bekijkt hoe de kasstromen zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld en hoe dit er voor de toekomst uit zal zien.

 • Vermogensstructuur Op welke manier is de onderneming gefinancierd? Is er veel eigen vermogen aanwezig, of is het bedrijf gefinancierd met veel vreemd vermogen?

 • Zekerheden

  Welke activa (= het geheel aan bezittingen in een onderneming) zijn in het bedrijf aanwezig en kunnen deze dienen als onderpand bij de kredietovereenkomst?

 • Positie van de kredietnemer in de branche

  De rol van de onderneming in de sector wordt beoordeeld. De bank analyseert de branche waarin de onderneming actief is. Hierbij worden de (potentiële) afnemers en leveranciers van de onderneming tegen het licht gehouden. Ook wordt de

  bekeken.

 • Branchevooruitzichten De bank kijkt naar de vooruitzichten in de branche op korte en lange termijn.

Beoordeling Na een gesprek met de relatiebeheerder van de bank en het overhandigen van de benodigde gegevens  zal de bank binnen een aantal weken reageren op de kredietaanvraag. Indien de bank besluit tot het verlenen van krediet zal er een offerte worden opgesteld. Als de aanvraag wordt afgewezen, zal de bank je wijzen op andere vormen van financiering.