Ratings: wat zijn het, hoe werkt het?

Kom positief uit de bus bij BKR, Graydon en D&B

01 februari 2019 4 minuten

Bij een kredietaanvraag word je als ondernemer onder de loep gelegd door de financier. De eerste stap is vaak het kijken naar je rating. Maar wat is een rating precies en hoe kun je deze beïnvloeden? Het antwoord lees je hier.

Wat zijn kredietratings?

Een rating is een score van kredietwaardigheid. Een cijfer of letter die aangeeft hoe hoog het risicoprofiel van een particulier of bedrijf is. Aan de hand van een rating kun je bepalen of je met een persoon of bedrijf zaken wilt doen. Banken gebruiken deze ratings bijvoorbeeld om te bepalen wel of geen krediet te verstrekken.

Waar zijn ratings te vinden?

Kredietinformatiebureaus beschikken over ratings van vrijwel alle personen en bedrijven in Nederland. Het Bureau Krediet Registatie (BKR) is een bekende instantie voor ratings van particulieren. Dun & Bradstreet (D&B) en Graydon zijn de bekende partijen op het gebied van kredietregistratie van bedrijven. 

Hoe is een rating opgebouwd?

Kredietinformatiebureaus verzamelen alle openbare data over een bedrijf of persoon en bepalen aan de hand daarvan een rating. Zij gebruiken daarbij al de beschikbare betalingsinformatie en financiële cijfers van een bedrijf. Denk aan de informatie van de Kamer van Koophandel, banken, incassobureaus, debiteurenadministratie, etc. Al deze data wordt geladen in een database, waarna er een score wordt berekend. Hierbij wordt meestal gebruik gemaakt van een cijferschaal. Bij kredietinformatiebureau D&B staat een 1 bijvoorbeeld voor een laag risicoprofiel en een 4 voor een hoog risico.

Hoe kan ik erachter komen wat mijn rating is?

Alle particulieren (bij het BKR) en bedrijven (bij Graydon of D&B) kunnen nagaan wat hun rating is. Hierbij is het wel vaak nodig om je te registreren bij het desbetreffende bureau. Soms wordt dan gratis een eerste rapport naar keuze opgesteld, maar in andere gevallen moet je betalen voor deze informatie.

Kan ik mijn rating beïnvloeden?

Ja, dat kan. Een negatieve rating kun je niet met een druk op de knop ombuigen tot iets positiefs, maar je kunt wel een betere reputatie opbouwen, waardoor je de rating in positieve zin beïnvloedt. Dit doe je bijvoorbeeld door je betalingsgedrag te verbeteren - op tijd je rekeningen betalen. Ook kun je proactief gegevens aanleveren aan kredietinformatiebureaus. Je kunt bijvoorbeeld je jaarcijfers of andere financiële rapporten aanleveren. Dit moeten wel officiële documenten zijn (inclusief een accountants-verklaring) om opgenomen te worden in de database.

Meer informatie? Download het whitepaper "Financiële risico’s beperken". Nu tijdelijk gratis te downloaden. 

Jaarcijfers op tijd deponeren is goed voor je rating

Verplicht te deponeren

Als je organisatie een ‘deponeringsplicht’ heeft, moet je een jaarrekening deponeren bij de Kamer van Koophandel. Je hebt er veel voordeel bij op tijd te zijn met aanleveren. Check hier welke bedrijven verplicht zijn jaarcijfers te deponeren.

13 of toch 11 maanden?

In principe moet je jaarrekening na 11 maanden en 8 dagen al bij de KvK liggen. Bij de 'oude' bv werkt het zo dat de jaarrekening nog apart moet worden goedgekeurd door de aandeelhouders. Hiervoor heb je nog 2 extra maanden.

Bij de flex-bv is al vastgelegd dat de jaarrekening al wordt goedgekeurd als alle aandeelhouders ook bestuurders zijn. In dat geval geldt dus dat je 11 maanden en 8 dagen de tijd hebt.

Tip: Als je in je statuten opneemt dat  ‘de BV alsnog de wettelijke termijn van 2 maanden in acht neemt na het opstellen van de jaarrekening door de bestuurders, ook als die bestuurders tevens aandeelhouder zijn’, mag je toch 13 maanden aanhouden.

Feiten over deponeren

- Deponeringsplicht is wettelijk vastgelegd

- Uiterste datum voor het deponeren van jaarcijfers is (inclusief uitstel) 13 maanden na het boekjaar

Te laat deponeren?

Ieder jaar blijkt een groot deel van de ondernemingen te laat met het deponeren van hun jaarcijfers. De deponeringsplicht is vastgelegd in het Burgerlijk Wetboek. Het niet deponeren is een economisch delict. Bij een faillissement van de onderneming kunnen de bestuurders hoofdelijk aansprakelijk gesteld worden als de jaarrekening niet (op tijd) is gedeponeerd. Ook kan er een strafrechtelijke veroordeling door de rechter uit voortvloeien. Je kunt hiervoor een boete van enkele duizenden euro's krijgen.

Nadelig effect op je rating

Als je te laat je cijfers deponeert, heeft dat een negatief effect op je kredietwaardigheid (rating). Kredietinformatiebureau's, zoals BKR, Graydon en D&B zullen dit in hun beoordeling opnemen, waardoor banken je minder snel krediet zullen verstrekken en andere bedrijven minder snel zaken met je willen doen. Lees alles over het verbeteren van je rating.

Wanneer moet ik mijn jaarrekening deponeren?

Binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar moet het bestuur de jaarrekening opmaken en voorleggen aan de aandeelhouders. De aandeelhouders kunnen het bestuur hiervoor maximaal 6 maanden (bijzonder) uitstel verlenen. Het is verstandig dit uitstel schriftelijk vast te leggen in bijvoorbeeld notulen. De aandeelhouders hebben vervolgens twee maanden de tijd voor het vaststellen van de jaarrekening. Binnen acht dagen na vaststelling dient de jaarrekening bij de KvK gedeponeerd te zijn. Als je gebruik maakt van de maximale uitstel, dient de jaarrekening bij een regulier boekjaar altijd uiterlijk 31 januari te zijn vastgesteld én gedeponeerd.

Als de jaarrekening nog niet vastgesteld kan worden

Je dient dan een voorlopige jaarrekening te deponeren. Als er sprake is van maximale uitstel van 6 maanden, dan moet je de jaarrekening dus 13 maanden na het einde van het boekjaar deponeren.

Welke gegevens moeten je aanleveren?

Welke gegevens je moet aanleveren is afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Ondernemingen worden op basis van drie criteria (balanstotaal, netto-omzet, gemiddeld aantal werknemers) ingedeeld naar klein, middelgroot en groot bedrijf.

Uitzonderingen voor deponeren

In een aantal gevallen bestaat er een vrijstelling voor het deponeren van de jaarrekening. Vaak moet er dan wel een andere verklaring worden gedeponeerd.

Meer informatie? Download het whitepaper "Financiële risico’s beperken". Nu tijdelijk gratis te downloaden. 

Bron: Alfa accountants

Auteur

Raphael Klees