Wat is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)?

Wanneer kom je voor Bbz in aanmerking?

27 september 2021 2 minuten

Ontvang je een bijstandsuitkering en wil je een eigen bedrijf beginnen? Of ben je zelfstandige en verkeer je tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kun je dan op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand van je gemeente.

Wat is het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)?

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) verleent financiële bijstand aan starters en zelfstandig ondernemers. Ontvang je een bijstandsuitkering en wil je een eigen bedrijf beginnen? Of ben je zelfstandige en verkeer je tijdelijk in financiële problemen? Mogelijk kun je dan op grond van het Bbz in aanmerking komen voor financiële bijstand.

Wie kunnen een beroep doen op het Bbz?

Het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) kent verschillende vormen van bijstandsverlening. De volgende groepen kunnen in aanmerking komen voor het Bbz:

  • startende zelfstandigen

  • gevestigde zelfstandige in tijdelijke financiële problemen

  • oudere zelfstandigen (ouder dan 55 jaar) met een niet-levensvatbaar bedrijf

  • zelfstandigen die hun bedrijf willen beëindigen

Startende ondernemer

Als startende ondernemer kun je, indien je inkomen uit het eigen bedrijf beneden het bijstandsniveau ligt, gedurende maximaal 36 maanden aanspraak maken op aanvullende inkomensondersteuning. Bovendien kan de gemeentelijke sociale dienst een bedrijfskapitaal verstrekken aan beginnende ondernemers van € 37.398 (in 2021) als rentedragende lening.

Gevestigde zelfstandige 

Gevestigde zelfstandigen, die vanwege tijdelijke inkomensproblemen niet in hun levensonderhoud kunnen voorzien, kunnen een tijdelijke uitkering ontvangen. Het Bbz vult je inkomen dan aan tot bijstandsniveau. 

Voortbestaan levensvatbaar bedrijf loopt gevaar

Als het voortbestaan van je bedrijf gevaar loopt, en deze levensvatbaar is, kun je dringend behoefte hebben aan bedrijfskapitaal. Dankzij het Bbz kun je een maximumbedrag van € 203.135 krijgen als rentedragende lening, waarbij de rente het niveau van de banken volgt. De lening moet je in tien jaar terugbetalen.

Oudere zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf

Het Bbz biedt ook aanvulling op het inkomen van zelfstandigen met een niet-levensvatbaar bedrijf, als je ouder bent dan 55 jaar of als je de noodzaak ziet je bedrijf te moeten beëindigen. Je kunt dan maximaal 12 maanden een aanvullende periodieke uitkering krijgen om te voorzien in de kosten voor levensonderhoud. Het beëindigen van het bedrijf dient binnen de betreffende periode plaats te vinden.

Mag je eigen vermogen bezitten?

Vermogen staat een Bbz-uitkering in principe niet in de weg. Alleen wanneer blijkt dat je op basis van je eigen vermogen een lening van de bank kunt krijgen, kom je niet in aanmerking voor het Bbz. Je vermogen mag niet hoger zijn dan € 195.497. De gift is dan maximaal € 10.157. Ligt je vermogen boven een bepaalde grens, kan de sociale dienst de bijstand op grond van het BBZ verstrekken in de vorm van een lening.

Waar kun je financiële bijstand op grond van het Bbz aanvragen?

Aanvraagformulieren voor bijstandsverlening op grond van het Bbz zijn verkrijgbaar bij de Sociale Dienst in je gemeente, daar kunnen ze ook ingediend worden.

Hoe kun je bezwaar maken tegen een beslissing van de gemeente?

Ben je het niet eens met de beslissing die de gemeente heeft genomen over je aanvraag? Dan kun je binnen zes weken bij de gemeente bezwaar maken. Je kunt tegen de uiteindelijke beslissing allereerst in beroep gaan bij de rechtbank en vervolgens bij de Centrale Raad van Beroep.