Wat is het innovatiekrediet?

Wat houdt het in en wat heb je eraan als ondernemer?

28 oktober 2021 3 minuten

Het Innovatiekrediet is een overheidsfinanciering om de ontwikkeling van vernieuwende technologie met marktperspectief te ondersteunen. Het krediet staat open voor alle bedrijven: van klein tot groot, uit alle sectoren. Zowel startups als gevestigde bedrijven komen ervoor in aanmerking. Is het Innovatiekrediet wat voor jou?

Waarom het Innovatiekrediet?

Innovatie is cruciaal voor de ontwikkeling van een groeiende economie, ook voor de ontwikkeling van een duurzame economie. Dit wordt steeds belangrijker. Maar innovatie kost geld, is risicovol en levert vaak niet direct geld op, vooral niet in het ontwikkelingstraject. Het Innovatiekrediet van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat kan een bedrijf helpen om financiering te vinden waarmee het idee uiteindelijk verandert in een winstgevend product. Sinds 2008 heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo) Innovatiekrediet toegekend aan zo’n 300 projecten met een totaal van ruim € 680 miljoen. Het Innovatiekrediet wordt dan ook wel de motor van innoverend Nederland genoemd.

Budget Innovatiekrediet 2021 en 2022

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland maakt een onderscheid tussen technische ontwikkelingstrajecten en klinische ontwikkelingstrajecten. In totaal was het budget voor 2021 € 60 miljoen: € 30 miljoen voor technische ontwikkelingstrajecten en € 30 miljoen voor klinische ontwikkelingstrajecten. Het budget voor het Innovatiekrediet in 2022 is ook € 60 miljoen, maar de onderverdeling is veranderd: € 40 miljoen voor technologische en € 20 miljoen voor klinische innovaties.

Verdient de investering zich terug?

Bij de beoordeling van een aanvraag wordt goed gekeken naar de omzet die de nieuwe producten, diensten of processen in de toekomst genereren. Het is namelijk de bedoeling dat de lening na de ontwikkelingsfase terugbetaald wordt met de inkomsten die deze innovatie gaat opleveren. Als een project succesvol is, stroomt het geld dus weer terug in de Innovatiekrediet-pot en kan het gebruikt worden voor andere innovatieve ideeën. Mocht een project mislukken, dan kan het zijn dat de RVO het geld kwijtscheldt. Om mislukking te voorkomen gaat er een uitgebreide toetsing vooraf aan het toekennen van een krediet.

Kredietpercentages

Het Innovatiekrediet dekt niet alle kosten van een ontwikkelingstraject. De Rijksoverheid werkt met kredietpercentages om een project te financieren, afhankelijk van de grootte van een bedrijf. Het maximale percentage kan iets hoger zijn als er sprake is van een samenwerkingsverband:

Max. percentage zonder samenwerkingMax. percentage samenwerking
Kleine bedrijven (<50 medewerkers)45%50%
Middelgrote bedrijven (50-250 medewerkers)35%50%
Grote bedrijven (>250 medewerkers)25%40%

Maximaal krediet per project

Het kredietpercentage per project is dus afhankelijk van de bedrijfsgrootte. Maar daarnaast geldt er een maximum kredietbedrag, afhankelijk van het type project.

  • Klinische projecten: maximaal € 5 miljoen

  • Technische projecten: maximaal € 10 miljoen

Er is ook een minimale financieringsbehoefte voor een kredietaanvraag: € 150.000,-.  

Innovatiekrediet voorwaarden

Als je Innovatiekrediet wilt aanvragen, moet je innovatieproject voldoen aan een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden zijn: 

  • Het project is technologisch innovatief en uitdagend

  • Het project moet nieuwe producten, processen of diensten ontwikkelen

  • Het project heeft een commercieel oogpunt

  • Het project levert een positieve bijdrage aan de Nederlandse economie

  • De financieringsbehoefte is minimaal € 150.000,-

  • Je moet een duidelijk en systematisch plan van aanpak hebben bij technische uitdagingen

  • De technische haalbaarheid is onderzocht en bewezen (Proof of Principle)

  • Het project moet binnen 5 jaar leiden tot een marktrijp product, proces of dienst

Innovatiekrediet aanvragen

Ben jij een innovatieve ondernemer met vergevorderde plannen voor een baanbrekend project? Zie je enorme kansen voor jouw bedrijf, maar schrik je terug voor de mogelijke grote financiële risico’s? Dan kan het Innovatiekrediet je wellicht helpen jouw plannen te realiseren. Wil je een Innovatiekrediet aanvragen? Ga dan naar de aanvraagpagina van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Subsidies voor innovatie

Innovatie is een belangrijke kracht in de economie. Vandaar dat de overheid innovatie stimuleert. Denk bijvoorbeeld aan de Wet Bevordering Speur- en ontwikkelingswerk (WBSO), Vroegefasefinanciering (VFF) en Energie-investeringsaftrek (EIA). Benieuwd welke subsidie past bij jouw innovatie?

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.