Wat is private equity?

Een alternatieve mogelijkheid voor groeifinanciering of bedrijfsopvolging

07 september 2017 2 minuten

Voor veel mkb-bedrijven is het moeilijk om aan financiering te komen. Zeker wanneer je als bedrijf nog jong bent, zoals startups, en snel kapitaal nodig hebt om op te schalen of te groeien. Voor banken zijn de risico’s hiervoor te hoog. Een alternatief is Private equity.

Wat is private equity?

Private equity is een verzamelnaam voor investeerders die risicodragend vermogen ter beschikking stellen aan niet-beursgenoteerde vennootschappen. Private equity wordt gebruikt voor de financiering van de groei van een niet-beursgenoteerde onderneming, verzelfstandiging van een bedrijf door het zittende management (management buyout), voortzetting van een bedrijf met nieuwe managers (management buyin, MBI), verzelfstandiging van een bedrijfsonderdeel (divisionele buyout), het van de beurs halen van een bedrijf (public-to-private), overbruggingsfinanciering, herstructurering, en het financieren van startende ondernemingen (durfkapitaal ofwel venture capital) . Onder deze ruime definitie van private equity vallen ook informele particuliere investeerders (angel investors).

Ontwikkeling van private equity in Nederland

Ook in Nederland is net als elders in Europa het aantal private equity investeringen in omvang toegenomen. In Nederland wordt in 1985 € 111,4 miljoen geïnvesteerd en in 2006 is dit gestegen tot bijna € 2,4 miljard. De groep van Nederlandse bedrijven die door private equity wordt ondersteund heeft een gezamenlijke omzet van € 66,5 miljard, circa 15 % van het bruto binnenlands product. Daarnaast zijn 400.000 mensen werkzaam bij deze bedrijven. Dit maakt 8 % van de werkgelegenheid in de Nederlandse particuliere sector uit (NVP, 2006).

Kritiek in de media

Toch heeft private equity in het nieuws vaak een slecht imago. Private equity firma’s maken vaak gebruik van veel vreemd vermogen (schulden) waardoor er risico's verbonden zijn aan de toekomst van bedrijven. Daarnaast schuwen ze drastische saneringen en ontslagen niet. Soms raken bekende Nederlandse ondernemingen in buitenlandse handen, en dit ziet men soms als een verlies van cultureel erfgoed. Toch blijkt uit onderzoek dat de financiële prestaties na een buyout verbeteren en de winstgevendheid wordt vergroot. Volgens wetenschappelijk onderzoek zijn de hernieuwde strategische focus van de onderneming en een beter gemotiveerd management belangrijke redenen voor de verbeterde prestaties.

Rol binnen het MKB

Ook voor het MKB kan private equity een belangrijke rol spelen. Participatiemaatschappijen en durfkapitalisten (venture capital) kunnen voor financiering van je bedrijf zorgen indien een bank de risico’s te groot vindt. Bedrijven in de startfase weten vaak in de vrienden- of familiekring geld te halen, maar bedragen van een miljoen euro gaan voor hen vaak te ver. Private equity kan een oplossing bieden om toch die geplande groeistap te maken en groeifinanciering te krijgen. Ook indien je het bedrijf in het geheel wilt verkopen, bijvoorbeeld omdat bedrijfsopvolging binnen de familie niet mogelijk is, kunnen participatiemaatschappijen een goede mogelijkheid bieden. Economische zaken wil ook graag investeringen in het MKB stimuleren en biedt erkende participatiemaatschappijen een garantieregeling waarbij de overheid de helft van de verliezen voor haar rekening neemt en niet meedeelt in de winst van de participatie. Bij de Nederlandse Vereniging voor Participatiemaatschappijen (NVP) kun je allerlei informatie vinden over de mogelijkheden hieromtrent.

Lees hier meer over de opties om financiering zonder tussenkomst van de bank te verkrijgen. 

Bron: RSM Erasmus Universiteit

Op zoek naar financiering? Gebruik hiervoor de menigte! Kijk op www.mkbcrowdfunding.nl voor meer informatie.