Wat is gestapeld financieren?

Op zoek naar de juiste mix van financiering

Geld om te groeien maak een financieel plan

Gestapeld financieren is belangrijk in de wereld van bedrijfsfinanciering. Het komt vaak voor dat er meerdere bronnen en vormen worden ingezet om financiering rond te krijgen. Dit heet ook wel hybride financiering of financieringsmix.

Wat is gestapeld financieren? 

Als er twee of meer financieringsvormen worden gebruikt om een financiering rond te krijgen, spreek je van gestapeld financieren. Bijvoorbeeld om groeiplannen te financieren met een combinatie van bancair krediet en geld dat je ophaalt met crowdfunding. 

Wanneer kies je voor gestapeld financieren? 

Voor financiering kun je ouderwets bij de bank aankloppen. Snel geregeld, toch? Helaas is dit niet het geval en stellen banken vaak hogere eisen. Alternatieve vormen van financiering winnen snel aan populariteit en financieren is steeds meer een combinatie van verschillende financieringsvormen, zoals: 

Bovendien stellen financiers zelf ook steeds vaker voor om gestapeld te financieren. Zo loopt een financier zelf minder risico en heeft een financieringsaanvraag meer kans van slagen als je een deel van het geldbedrag elders ophaalt. Banken zijn bijvoorbeeld sneller bereid een krediet te verstrekken als andere partijen ook een deel van het risico willen dragen. 

Welke combinatie van gestapelde financiering voor jou het beste past, hangt af van je financiële situatie, het doel van de financiering en de grootte van het leenbedrag. 

Lees ook: Financieel plan maken voor je onderneming

Combinaties gestapelde financiering 

Er zijn inmiddels tal van financieringsvormen die je kunt combineren om de totale financiering van je bedrijf rond te krijgen. Zo kun je groeiplannen realiseren met crowdfunding en zorg je tegelijkertijd voor meer werkkapitaal met rekening courant krediet. Of je maakt gebruik van leasing voor nieuwe bedrijfsmiddelen in combinatie met factoring om tijdelijk de cashflow te vergroten. 

Voorbeeld 1: gestapelde financiering voor een start-up 

Stel, je zoekt een groot bedrag om je start-up te financieren waarmee je een nieuw, innovatief product wil lanceren. De bank ziet wel de potentie, maar heeft nog geen kennis en referentiekader van het nieuwe product. Het risico is relatief groot en de bank wil dit spreiden. Je kunt dan een deel van het bedrag met private equity of crowdunding ophalen. Het overige deel wil de bank waarschijnlijk wél verstrekken; mits je met een goed ondernemingsplan komt. 

Voorbeeld 2: Je zoekt meer werkkapitaal en wil het wagenpark uitbreiden

Je wil een nieuw product lanceren en hebt geld nodig om het product goed in de markt te zetten. Daarnaast maakt je bedrijf een mooie groei door en wil je een extra bedrijfsauto aanschaffen. Je kunt dan gestapeld financieren door je werkkapitaal uit te breiden met factoring én een nieuwe bedrijfswagen te leasen.

Populaire combinatie gestapeld financieren: bancaire financiering en crowdfunding 

Vaak combineren ondernemers een bancaire kredietvorm met een vorm van crowdfunding. De kracht van de bank is de betrouwbaarheid als financier. Ook is er de nodige kennis en ervaring aanwezig op het op het gebied van financiering. De adviesrol van banken is daarom nog altijd een groot pluspunt. 

Om meer draagvlak (vanuit de bank) voor je totaal benodigde financiering te creëren, kan crowdfunding een goede aanvullening zijn. Met crowdfunding test je gelijk of er een publiek is dat in je idee gelooft en er geld voor over heeft. Dit kan een bank verder overtuigen van je plannen en de financiële haalbaarheid. Daarom is deze combinatie zo krachtig. Bovendien is er minder bancaire financiering nodig, wat de kans op verstrekking ervan verder vergroot.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.