Dossier UWV

 
personeel1.jpg

Quotum arbeidsgehandicapten vanaf 2017

Ondernemers moeten vanaf 2014 mensen met arbeidshandicap aan werk helpen
Ook al is het quotum arbeidsgehandicapten voorlopig uitgesteld, dat betekent niet dat je als werkgever het werk voor mensen met een arbeidshandicap volledig van je lijstje kunt schrappen.
Specialisterren Sjoerd van der Maaden II.JPG

"Werknemers met autisme zijn veel beter in dit werk dan anderen"

ICT-bedrijf Specialisterren loopt voorop in duurzaam-economisch ondernemen
Ondernemers worden meer en meer aangezet om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt op te nemen in hun werkproces. Een onderneming die voorloopt is het ICT-bedrijf Specialisterren, dat Sjoerd van der Maaden opzette met het doel de sterke kanten van mensen met autisme te vertalen naar een commercieel bedrijf.
Verzuimprotocol.png

Langdurig verzuim; wat moet ik regelen?

Probleemanalyse en plan van aanpak
Als je werknemer kort ziek is (minder dan vier weken), dan hoef je eigenlijk niet eens zoveel te regelen als werkgever. Je hoeft niks te melden bij het UWV en hoeft geen re-integratieverslag aan te leggen. Een ander verhaal wordt het als je werknemer langer dan zes weken ziek is of dreigt te zijn: langdurig verzuim.
3d werknemer ziek.jpg

Wanneer moet ik mijn werknemer ziekmelden?

Doe de ziekmelding op tijd; riskeer geen boete
Een zieke werknemer kost je gemiddeld 250 euro per dag, volgens kennisorganisatie TNO. Moet je vervanging regelen, dan loopt dat zelfs op naar 400 euro. En vergeet het regelwerk niet: vooral bij langdurig verzuim kost het omgooien van planning, het inwerken van nieuwe krachten en het re-integratietraject je veel tijd.

Een op de tien werkgevers doet niets aan reïntegratie zieke werknemer

Stel: je werknemer krijgt een bedrijfsongeval of wordt door iets anders arbeidsongeschikt. Wat zijn jouw verplichtingen? Uit cijfers van het UWV blijkt dat tien procent van de werkgevers niets doet. Zij kunnen op een flinke loonsanctie rekenen.
mark-idzinga.jpg

Zo krijg je 100% zeker een loonsanctie van UWV

Column | Reïntegratie van zieke werknemers
Een zieke werknemer heeft gedurende twee jaar recht op loondoorbetaling en geniet tijdens deze periode ontslagbescherming. Aan het einde van deze 2 jaar wordt er een WIA-aanvraag ingediend bij het UWV. Soms besluit het UWV om de periode van loondoorbetaling met nog een jaar te verlengen: de loonsanctie.

Eenduidige loonaangifte van de baan

Tot grote blijdschap van werkgevers, MKB-Nederland en VNO-NCW komt er definitief geen eenduidige loonaangifte. Werkgevers mogen dus gewoon de loon-over-methode blijven gebruiken. Uit onderzoek van UWV en de Belastingdienst blijkt dat er geen noodzaak is voor een nieuw systeem.

Tot nu toe ruim 15 miljoen euro aan Vorst-WW geclaimd

De strenge winter heeft tot half maart ruim 15 miljoen euro aan vorst-WW gekost. Per 17 maart waren 53.000 aanvragen gedaan door werkgevers voor hun werknemers bij het UWV.

Ontslagen door kredietcrisis verdubbeld

Werknemers kunnen te maken krijgen met gedwongen ontslag op initiatief van de werkgever. Als een werkgever eenzijdig een arbeidsovereenkomst wil ontbinden dan kan dit via de kantonrechter of via het UWV. Ook bij een faillissement, eindigt doorgaans het dienstverband van de werknemer. In dat geval zal de curator de werknemers ontslaan zonder tussenkomst van UWV of kantonrechter.

Ziekmelden werknemers vanaf 1 november 2008 eenvoudiger

MKB-Nederland is blij dat werkgevers hun zieke werknemers vanaf 1 november aanstaande niet meer in de 13e, maar pas in de 42e week hoeven te melden bij het UWV. De herstelmelding, de wettelijke melding dat de werknemer weer beter is, komt te vervallen. Met dit voorstel is de Eerste Kamer dinsdag 9 september akkoord gegaan. Het kabinet neemt deze maatregelen om de administratieve lasten bij het ziekmelden van werknemers te verminderen. Werkgevers die hun zieke werknemer te laat aanmelden kunnen een boete krijgen van maximaal €455 per werknemer. Het UWV stuurt de werkgever en werknemer straks in de 44e week een brief waarin ze worden gewezen op hun verplichtingen voor re-integratie.
Getoond 11 tot 20 van 29. Er zijn meerdere pagina's.

Actueel in UWV

 

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten