Geld nodig voor mkb in strijd om innovatie

Europese potentie zit hem vooral in midden- en kleinbedrijf

Meer geld nodig voor innovatie in mkb

Het midden- en kleinbedrijf heeft de sleutels in handen om te zorgen voor economische groei en innovatie. Dat staat in een Europees rapport dat onlangs verscheen. Er is wel meer geld nodig om de potentie van het mkb te benutten. Hoe profiteer jij daarvan?

Economische kracht van Europa 

In april deelde de Italiaanse ex-premier Enrico Letta zijn rapport over de toekomst van de Europese Interne Markt. In dat rapport wordt het potentieel van mkb-bedrijven onderstreept. De economische kracht van Europa zit hem vooral in die miljoenen mkb-bedrijven. Deze bedrijven kunnen de innovatie en sociale verbinding in Europa verder stimuleren. Daar spelen ze een belangrijke rol in. Uit eerder onderzoek van MKB-Nederland blijkt ook dat mkb-bedrijven uitblinken in hun maatschappelijk toegevoegde waarde en een sleutelrol spelen in de lokale economie.

Financiering nodig voor mkb 

Om het potentieel van mkb-bedrijven volledig te benutten, is er meer geld nodig. Een van de aanbevelingen in het rapport van Letta is het voltooien van de Europese kapitaalmarktunie. Dit versterkt niet alleen de Europese markt maar vergroot ook de mogelijkheden voor bedrijven om aan financiering te komen. En dat is nodig, zien ook MKB-Nederland en VNO-NCW.

Geld lenen bij de bank is voor veel mkb-bedrijven juist moeilijker geworden. Sinds de bankencrisis van 2007 mogen banken minder risico’s nemen. Voor hen gelden sindsdien strenge kapitaaleisen. Veel mkb-ondernemers willen juist nu investeren om bij te blijven op het gebied van duurzaamheid en digitalisering. Maar waar halen ze het geld vandaan? Ondernemersverenigingen roepen al langer op om het financieringslandschap in Europa gevarieerder te maken, zoals in de Verenigde Staten al het geval is. Een brede mix van financiering is nodig, waaronder toegang tot risicodragend kapitaal, zoals via private equity financiering.

Meer geld voor innovatie

Er moet met name meer geld komen voor innovatie. Bedrijven moeten kunnen onderzoeken welke vernieuwing nodig is. Dat gebeurt via Research & Development (R&D). Europa loopt wat dat betreft achter op China en de VS, vooral als het gaat om ‘investeringen in sleuteltechnieken’, concludeert MKB-Nederland.

Of de nodige financiering in Europa op gang zal komen is de vraag. In de zomer volgt een nieuw Europees rapport (van Mario Draghi) over het industriebeleid en later zijn er onderhandelingen over het nieuwe Europese financiële kader. Dan zullen er grote beslissingen worden gemaakt over mkb-financiering. Toch zal het nog wel even duren voor er concreet meer geld beschikbaar is voor het mkb. Zo erkende voormalig topman van ABN Amro, Rijkman Groenink, onlangs bij BNR dat zelfs als er nu actie wordt ondernomen om het tij te keren, het nog een hele tijd gaat duren totdat banken er weer kunnen zijn voor ondernemers.

Nu financiering nodig?

Heeft jouw bedrijf op korte termijn geld nodig? Wat zijn de opties voor ondernemers in het mkb? Lees meer over:

Geld voor jouw plannen

Gelukkig zijn er nog wel mogelijkheden om je plannen te financieren. Als je gericht op zoek gaat, kun je de juiste geldschieters vinden. Waar heb jij geld voor nodig? Lees meer over:

Subsidies voor innovatie en duurzaamheid

Wil jij investeren in innovatie en/of duurzaamheid? Dan zijn er extra gunstige regelingen. Via de overheid kun je financiële steun krijgen. Lees meer over:

Kijk dus goed wat je nodig hebt en zorg dat je de aanvraag van financiering of subsidie goed voorbereidt. Daarmee vergroot je de kans op genoeg geld voor jouw plannen. Succes!

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.