Kredietpaspoort voor ondernemers

Meer kans van slagen bij aanvragen bankfinanciering

Mensen die handen schudden

Financiering voor elkaar boksen bij de bank is voor veel Nederlandse mkb’ers een lastige zaak. Banken hanteren strenge eisen en hebben weinig zicht op de kredietwaardigheid van ondernemers, met als gevolg veel afwijzingen van financieringsaanvragen. En daar moet verandering in komen, vindt het IMK (Instituut voor Midden- en Kleinbedrijf). De oplossing? Een kredietpaspoort, dat al succesvol wordt ingezet in onder meer Italië en Spanje.

Banken hebben weinig zicht op kredietwaardigheid mkb

Bankiers hebben te weinig zicht op de kredietwaardigheid van mkb’ers. En dat vergroot het risico op wanbetaling voor banken. Die stellen zich daarom terughoudend op en wijzen het gros van de financieringsaanvragen af, terwijl veel ondernemers in de praktijk wel degelijk kredietwaardig zijn. Om het gewenste vertrouwen te scheppen en banken sneller over de streep te trekken is dus meer zicht nodig op de kredietwaardigheid van zulke ondernemers. En dat is precies waar het kredietpaspoort voor moet zorgen. 

Bank krijgt meer vertrouwen dankzij credit passport 

De Amerikaanse kredietbeoordelaar Moody’s zegt met het kredietpaspoort een oplossing te bieden. Voorheen was een kredietpaspoort alleen toegankelijk voor landen en grote beursgenoteerde bedrijven. Dankzij een samenwerking met het IMK is het binnenkort ook toegankelijk voor minder grote bedrijven. 

Credit score

De ruggengraat van zo’n kredietpaspoort is de ‘credit score’, ofwel kredietscore. Dit is een betrouwbare en wereldwijd erkende score - of eigenlijk beoordeling - van je kredietwaardigheid. Dus ook een bank waar je aanklopt voor zakelijke financiering zal het credit passport gebruiken om een gefundeerde financieringsbeslissing te nemen. Daarmee krijgt de bank het gewenste inzicht in de kredietwaardigheid van je onderneming. 

Dit moet op termijn leiden tot het verstrekken van meer leningen van banken aan het Nederlandse mkb. En dat is weer goed voor het stimuleren van groei en innovatie.

Een slecht jaar betekent niet direct een afwijzing

Iedere ondernemer draait weleens een minder jaar. Toch betekent dit niet direct een slechte credit score van Moody’s. Met informatie over hoe je er nu voor staat, kan je wel degelijk een goede credit score krijgen. Een kredietpaspoort kan hier duidelijkheid over geven.    

Kredietpaspoort aanvragen: hoe werkt dat?

Een kredietpaspoort aanvragen werkt als volgt: je vraagt een kredietscore aan (eenmalig € 275,-). Daarna betaal je maandelijks € 17,50 aan het IMK. Op dit moment is het aanvragen van een kredietpaspoort nog niet mogelijk.

Alternatieve financieringsmogelijkheden

De verwachting is dus dat je op korte termijn eenvoudiger een zakelijke lening bij de bank krijgt. Toch zijn er ook voldoende alternatieve financieringsmogelijkheden (non-bancaire financiering) die je kunt overwegen. Denk bijvoorbeeld aan: 

Wetsvoorstel Opheffing verpandingsverboden 

Ook in Den Haag is men bezig meer financiële armslag te creëren voor het mkb. 

MKB-Nederland en VNO-NCW hebben positief gereageerd nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het Wetsvoorstel opheffing verpandingsverboden. Volgens de belangenorganisaties is dit een cruciale stap om het mkb de broodnodige kredietruimte en een betere liquiditeitspositie te geven. 

Wat is een verpandingsverbod?

Voorheen mocht je geen geldvorderingen die je hebt uitstaan bij klanten overdragen of verpanden aan banken en andere geldschieters als zekerheid voor een lening die je wilt afsluiten. Dat verbod wordt nu opgeheven, mits het wetsvoorstel ook groen licht krijgt in de Eerste Kamer. Op 18 juni besprak de Eerste Kamercommissie voor Justitie en Veiligheid de verdere procedure.

Meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei

Volgens VNO-NCW is hiermee een belangrijke stap gezet voor de financierbaarheid van het mkb. Verpandingsverboden zetten namelijk een rem op de kredietverlening aan met name bedrijven binnen het mkb. Dankzij het wetsvoorstel ontstaat meer ruimte voor investeringen, innovatie en groei.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.