Minimumloon stijgt extra per 1 juli 2024

De minister dient spoedwet in om bijzondere stijging mogelijk te maken

Minimum loon - Euro - geld - tafel - checklist

Begin 2024 heeft minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een wetsvoorstel ingediend om het wettelijk minimumloon per 1 juli 2024 met 1,2% te verhogen. De stijging komt boven op de stijging via de reguliere indexatie.

Minimumuurloon per 1 juli minstens € 13,43

Op dit moment is het uurloon voor een werknemer met het minimumloon € 13,27. Een stijging van 1,2% zou neerkomen op een minimumuurloon van € 13,43. Maar daar komt de normale indexatie nog bij.

Update: extra stijging minimumloon van de baan

Inmiddels is bekend dat de extra stijging van het minimumloon van 1,2% niet doorgaat, tot opluchting van veel werkgevers. De Tweede Kamer stemde nog in met het wetsvoorstel, maar de Eerste Kamer niet. Lees meer hierover en de verwachte reguliere stijging op 1 juli van 3%: Extra stijging minimumloon op 1 juli gaat toch niet door.

Indexatie op basis van economische omstandigheden

Aangezien het nog niet bekend is hoeveel die indexatie zal zijn, is het nog niet duidelijk wat het minimumuurloon precies gaat worden. Indexatie van het minimumloon wil zeggen dat het aangepast wordt aan de economische omstandigheden, waaronder de inflatie.

Minimumuurloon bekend in het voorjaar

In het voorjaar wordt bekendgemaakt hoe het minimumloon geïndexeerd zal worden. Pas dan kan met zekerheid gezegd worden wat het minimumuurloon per 1 juli zal zijn. Er is dus sprake van een:

  • Reguliere indexatie van ongeveer 3%

  • Geen bijzondere stijging van 1,2%

Inkomenszekerheid voor de minima

De extra stijging van het minimumloon is bedoeld om werknemers die het minimumloon verdienen een extra steun in de rug te geven. In het wetsvoorstel schrijft de minister dat het wenselijk is om ‘het inkomen en de inkomenszekerheid van werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt en van sociale minima verder te verstevigen’. Het is een maatregel in het kader van de bestaanszekerheid, een thema dat tijdens Prinsjesdag 2023 vaker ter sprake kwam.

Stijging minimumloon door uniform uurloon

Op 1 januari 2024 steeg het minimumloon met 3,75% op basis van reguliere indexatie. Maar omdat op 1 januari 2024 het uniforme uurloon werd ingevoerd, steeg het loon voor werknemers met een langere werkweek dan 36 uur een stuk meer: zo’n 15%. Het wettelijk minimumuurloon verving het minimumloon per maand.

Meer uitleg over het minimumloon 2024

In onderstaande grafiek zie je hoe het uurloon de afgelopen jaren is gestegen. Het is duidelijk te zien dat het uurloon voor een werknemer met een 40-urige werkweek de afgelopen jaren flink gestegen is.

Stijging minimumloon per uur 2022 - 2024

Hogere loonkosten voor werkgevers

De stijging van het minimumloon heeft als gevolg dat werkgevers hogere loonkosten hebben. Het zogenaamde ‘rimpeleffect’ zorgt voor een verdere stijging van de loonkosten: loonschalen net boven het minimumloon zullen namelijk naar verwachting ook meestijgen.

Gekoppelde uitkeringen stijgen mee

De stijging van het minimumloon heeft ook gevolgen voor verschillende uitkeringen, zoals de bijstand, AOW en UWV-uitkeringen. Deze uitkeringen stijgen mee.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.