Van 10 naar 3 verlofregelingen voor meer balans

Kabinet wil stelsel vereenvoudigen

Jonge vrouw achter laptop Nieuwe verlof regelingen

Het kabinet wil het huidige stelsel van 10 wettelijke verlofregelingen terugbrengen naar 3. Dit moet het voor werkgevers en werknemers makkelijker maken om gebruik te maken van de verschillende verlofregelingen. Fijn voor nu, maar ook met oog op de toekomst waar de verwachting is dat zorgverlof vaker nodig is door de vergrijzing en het feit dat we langer doorwerken.

Regelingen genoeg, maar onoverzichtelijk

Er zijn in Nederland 10 wettelijke verlofregelingen die voor een betere balans zorgen tussen werk en de zorg voor kinderen of andere naasten. Alleen weet lang niet iedereen waar ze op welk moment gebruik van kunnen maken. De meeste mensen kennen het zwangerschapsverlof en het geboorteverlof van partners, maar naast deze 2 regelingen zijn er nog 5 verschillende regelingen rond de zorg voor jonge kinderen. En dan zijn er ook nog regelingen voor zorgverlof en bijzonder verlof. Regelingen genoeg, maar waar kun je in welke situatie gebruik van maken? Om dat duidelijker te maken wil minister van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het verlofstelsel eenvoudiger maken. 

Minister van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid): “Veel werknemers en werkgevers zien door de bomen het bos niet meer. Alleen al rond de zorg voor jonge kinderen gelden 7 verschillende regelingen. Daarom werken we aan een versimpeling van het verlofstelsel, zodat het eenvoudiger, begrijpelijker en toegankelijker wordt.” (Bron: Rijksoverheid)

Nieuw stelsel voor meer balans en minder verzuim

Gebruik kunnen maken van de juiste verlofregeling maakt dat werknemers makkelijk verlof op kunnen nemen. Dit zorgt ervoor dat er een betere balans is tussen werk en privé, wat een positieve invloed heeft op het welzijn en het functioneren van medewerkers. Ook kan een betere werk-privébalans ervoor zorgen dat de hoeveelheid (langdurig) verzuim afneemt. 

Hoe ziet een versimpeld verlofstelsel eruit?

In het huidige verlofstelsel zijn er 10 verschillende wettelijke verlofregelingen. In de versimpelde versie van het verlofstelsel, zouden we te maken krijgen met maar 3 soorten verlof: zorg voor kinderen, zorg voor naasten en persoonlijke situaties.

  • Onder verlofsoort 1: zorg voor kinderen vallen alle regelingen die je kunt gebruiken rond de geboorte van en de zorg voor jonge kinderen, ook bij adoptie en pleegzorg. Binnen deze verlofsoort zijn meerdere versies uitgewerkt, waarbij de bestaande regelingen worden geïntegreerd, uitgebreid of verkort.

  • Onder verlofsoort 2: zorg voor naasten vallen het huidige kort- en langdurend zorgverlof. Dit verlof kan een medewerker inzetten om tijdelijk mantelzorg te verlenen. Voor nu zijn er 2 situaties uitgewerkt. Een scenario waarin de bestaande regelingen worden geïntegreerd en een meer uitgebreid scenario.

  • Onder verlofsoort 3: persoonlijke situaties vallen het calamiteitenverlof en kort verzuimverlof. Dit is het korte verlof dat een medewerker kan opnemen als die door onvoorziene of bijzondere omstandigheden niet kan werken. Ook andere verlofregelingen, zoals verlof bij trouwen, verlof bij overlijden en ander bijzonder verlof komen waarschijnlijk onder deze verlofsoort te vallen. 

Versimpeling kan nog even duren

De kamerbrief van minister van Gennip ligt nu bij de Tweede Kamer. Daar wordt het voorstel besproken in de relevante commissie(s). Zij spreken deskundigen en stellen vragen aan de minister. Op basis daarvan formuleren ze een advies over het voorstel, wat dan wordt besproken in een plenaire vergadering van de Tweede Kamer. Die gaan stemmen over het voorstel. Nemen ze het voorstel aan, dan moet de Eerste Kamer het voorstel nog beoordelen en erover stemmen. 

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.