Ontslag

Personeels desk

Transitievergoeding moet bijna altijd betaald worden

Personeels desk

Column Maarten Menger | Zelfs drugsgebruiker krijgt volle mep

Op 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) in werking getreden en daarna ook al weer op meerdere onderdelen gewijzigd. Tot 2020 had een werknemer recht op een transitievergoeding bij e

09 augustus 2016 24 februari 2020

Wat is de Wet werk en zekerheid?

Personeels desk

Veranderingen op het gebied van arbeidsrecht

Het arbeidsrecht is flink veranderd. Onder meer door de Wet werk en zekerheid, op het gebied van ontslag en flexibel personeel. Per 2020 is de Wet arbeidsmarkt in balans erbij gekomen, waard

05 februari 2014 19 februari 2020

Hoeveel kost het om personeel te ontslaan?

Personeels desk

Hoe ontsla je je medewerker zo efficiënt mogelijk?

Hoeveel een ontslag van een medewerker kost, is situatie-specifiek. Wil je hem ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of hebben jullie een conflict? Het ene ontslag is een duurdere aan

07 juni 2011 04 februari 2020

Noodgedwongen je medewerker ontslaan

Personeels desk

Ontslag om bedrijfseconomische redenen

Als het even wat minder gaat met je bedrijf, ontkom je er meestal niet aan om één of meer medewerkers te ontslaan. Je moet dan toestemming aanvragen bij het UWV.

01 april 2008 04 februari 2020

Zieke medewerker ontslaan als je de loonkosten niet kunt betalen

Personeels desk

Column | Arbeidsovereenkomst ontbinden bij ziekte

Wordt je medewerker ziek, dan moet je zijn loon twee jaar (of één wanneer het regeerakkoord van 2017 in gaat)) doorbetalen. Daarna komt hij in aanmerking voor een WIA-uitkering. Wat als je h

30 januari 2012 11 oktober 2017

Mag ik mijn medewerker schorsen?

Personeels desk

Wat zijn de regels omtrent het schorsen van personeel?

Schorsing of op non-actief zetten zijn sancties waarover niets in de wet is geregeld. Als je een 'redelijke grond' hebt, staat het je vrij om géén gebruik te maken van de arbeid van een mede

07 februari 2012 10 mei 2017

Wat te doen met een slecht functionerende werknemer?

Personeels desk

Column Arnoud van Dalen | Functioneringsgesprek en ontslag

"Ik weet het niet meer," zei de succesvolle ondernemer Niels die tegenover mij zat. “Kasper was altijd een goede kracht maar de laatste tijd functioneert hij slecht. Ik wil eigenlijk van hem

22 juli 2016 10 mei 2017

Langdurig zieke medewerker

Personeels desk

Ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid is het soms niet meer nodig een ontslagvergunning aan te vragen. Resultaat: minder administratieve lasten.

25 september 2006 09 maart 2017

Onder invloed op het werk, maar niet ontslagen

Personeels desk

Column Maarten Menger | Dronken werknemer ontslaan?

Kan een werknemer die onder invloed van alcohol op zijn werkt verschijnt altijd worden ontslagen? Nee. Een levensecht voorbeeld.

14 juli 2016 18 juli 2016

De top 5 ontslagredenen

Personeels desk

Wanneer mag ik mijn werknemer ontslaan en hoe?

Als je ontslag wilt aanvragen voor je medewerker, gelden bepaalde regels. Die zijn afhankelijk van de arbeidsovereenkomst, maar óók van de reden voor het ontslag. Bedrijfs- economische reden

19 september 2013 17 mei 2016

Getoond 11 tot en met 20 van 38 totaal, er zijn meerdere pagina's