Een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst: mag dat?

Column Maarten Menger | Werknemer ontslaan na niet halen cursus?

Als een nieuwe werknemer niet aan alle eisen voldoet, kan scholing worden aangeboden. Kan het dienstverband per direct eindigen als het examen van die opleiding niet wordt gehaald?

De casus

De werknemers werkten als magazijnmedewerker bij een distributiecentrum. De werknemers hebben allemaal een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van één jaar.

In de arbeidsovereenkomst is afgesproken dat de werknemers de Nederlandse taal voldoende moeten beheersen, om de veiligheid en een goede onderlinge communicatie op de werkvloer te waarborgen.

Als de taalbeheersing onvoldoende is, moeten de werknemers op kosten van de werkgever een taalcursus volgen. De cursus wordt gegeven door een onafhankelijk instituut. De cursus wordt met een examen afgesloten. Als ontbindende voorwaarde is afgesproken dat de arbeidsovereenkomst per direct eindigt als een werknemer voor het examen zakt.

Een aantal werknemers haalt de taaltoets niet. Ze zijn het er niet mee eens dat hun arbeidsovereenkomst is geëindigd, en stappen naar de kantonrechter. De kantonrechter stelt de werkgever in het gelijk. De werknemers laten het er niet bij zitten, en gaan in hoger beroep bij het gerechtshof.

De uitspraak

Het gerechtshof oordeelt dat een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst alleen in uitzonderingsgevallen kan worden aanvaard. Om vast te stellen of een ontbindende voorwaarde acceptabel is moet volgens het hof worden gekeken naar “de aard, de inhoud en de context van die voorwaarde”.

In dit geval oordeelt het gerechtshof dat de ontbindende voorwaarde niet in strijd is met het “gesloten stelsel van het ontslagrecht”. Het gerechtshof vindt dat de eis dat de Nederlandse taal voldoende beheerst moet worden niet onredelijk is.

Het gerechtshof oordeelt ook dat een ontbindende voorwaarde in een arbeidsovereenkomst niet rechtsgeldig is, als de vraag of de ontbindende voorwaarde is ingetreden geheel is voorbehouden aan het oordeel van de werkgever. Dat was in deze zaak volgens het gerechtshof niet het geval, omdat de taaltoets moest worden afgelegd bij een van de werkgever onafhankelijk instituut.

Conclusie

Als het nodig is om een nieuwe werknemer bij te scholen, kan een ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst worden opgenomen. De arbeidsovereenkomst kan dan beëindigd worden als de werknemer voor het examen zakt. Een ontbindende voorwaarde is rechtsgeldig als de werkgever geen invloed heeft op de uitkomst van het examen. Als een nieuwe werknemer nog een diploma moet halen, kan het verstandig zijn om een ontbindende voorwaarde overeen te komen.

Bron: Gerechtshof Amsterdam, 15 december 2015, ECLI:NL:GHAMS:2015:5259

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Maarten Menger