Mag ik mijn medewerker schorsen?

Wat zijn de regels omtrent het schorsen van personeel?

ontslag, schorsing

Schorsing of op non-actief zetten zijn sancties waarover niets in de wet is geregeld. Als je een 'redelijke grond' hebt, staat het je vrij om géén gebruik te maken van de arbeid van een medewerker.

Schorsing zonder behoud van loon

Een schorsing zonder behoud van loon is een zware disciplinaire maatregel. Die kun je alleen toepassen als je absoluut zeker weet wat er gebeurd is en dat je medewerker in ernstige mate kan worden verweten. Stopzetten van loonbetaling is alleen mogelijk als dit in de arbeidsovereenkomst is afgesproken. Een langdurige schorsing, zonder doorbetaling van loon, is juridisch zelden mogelijk. Laat je medewerker dan ook zo snel mogelijk weten of het dienstverband wordt voortgezet.

Schorsing met behoud van loon

Schorsing met behoud van loon kan van pas komen als je tijd nodig hebt om een onderzoek naar de aanleiding van het probleem af te ronden om daarna verdere maatregelen te treffen. Als de vertrouwensrelatie is beschadigd dan kun je de schorsing gebruiken om je werknemer niet te laten werken in afwachting van de beëindiging van het dienstverband. In dat kader wordt een schorsing met behoud van loon ook wel ‘vrijstelling van werkzaamheden’ genoemd. Weet wel dat je een schorsing zelf niet mag aandragen als reden voor ontslag.

Wat als mijn werknemer naar de rechter stapt?

Het kan zijn dat de werknemer de maatregel aanvecht bij de rechter, die zal dan je belangen afwegen tegen die van je werknemer. Bij het belang van je werknemer moet je denken aan aantasting van zijn goede naam of verlies van vakbekwaamheid. Je zult dus met goede argumenten moeten komen. Bijvoorbeeld dat het voor grote onrust in je bedrijf zorgt als de werknemer toch komt werken. Lukt het niet om met goede argumenten te komen, ga dan niet over op non-actief stellen. De kans op juridisch verweer is groot en je loopt het risico dat de rechter op straffe van een dwangsom je verplicht om je werknemer weer aan het werk toe te laten gaan.

Lees ook: 'Je personeel sancties opleggen, wat zijn de mogelijkheden?'

Wat vind je van dit artikel?