Mag ik na een jaarcontract een halfjaarcontract aanbieden?

Contract met kortere tijd verlengen

Mag ik na een jaarcontract een halfjaarcontract aanbieden
Wat heb ik aan een personeelshandboek

Besparen op personeelskosten

Als je een werknemer een vorige keer een jaarcontract hebt gegeven, mag je dan bij verlenging voor een halfjaarcontract gaan? Lees het antwoord!

Ja, dat mag. Je kunt een medewerker na het aflopen van een jaarcontract een halfjaarcontract aanbieden, of zelfs een arbeidsovereenkomst voor drie maanden. 

Zonder afspraken

Er bestaan cao's waarin de mogelijkheid van drie maanden wordt uitgesloten, maar volgens het Burgerlijk Wetboek is het niet verboden om een kortere verlenging aan te bieden. Let op: als je na het eerste contract geen afspraken over verlenging hebt gemaakt, en je werknemer werkt wél door, dan ontstaat automatisch een zelfde contract voor dezelfde termijn, met een maximum van één jaar. Heb je na het derde tijdelijke contract geen afspraken gemaakt, dan gaat de arbeidscontract zelfs automatisch over in een vast contract, dus voor onbepaalde tijd. Dat gebeurt ook zodra de contracten totaal meer dan 36 maanden hebben geduurd.

Whitepaper: Arbeidscontracten

GRATIS

Twee keer verlengen

Het is niet mogelijk om werknemers tot in het oneindige contracten voor bepaalde tijd aan te bieden. Je kunt een tijdelijke arbeidsovereenkomst twee keer verlengen. Bij de derde verlenging – dat zou dan het vierde arbeidscontract zijn – ontstaat automatisch een arbeidsovereenkomst  voor onbepaalde tijd. Ook mag een werknemer maximaal 36 maanden onder een tijdelijk contract werken.

Wat vind je van dit artikel?