Webinar: Veilig werken met Chroom-6

Tref maatregelen: stof reduceren is blootstelling reduceren

1200x700 Chroom-6 - txt
QR code gezond werken

Gezond werken met stoffen

Chroom-6 is veel in het nieuws geweest vanwege de zeer zware gezondheidsrisico's. Wat is Chroom-6, hoe gevaarlijk is het, waar kom je het tegen en hoe werk je er veilig mee? In dit webinar praten experts je bij over de risico's en maatregelen die je kunt treffen.

Wat is Chroom-6?

Chroom-6 is een metaal dat als roestwerend middel en pigment voorkomt in verf en coatings. In het verleden is veel gebruik gemaakt van deze toepassingen vanwege de sterk onderhoudsvriendelijke eigenschappen. Om die reden komt Chroom-6 veel voor bij bruggen, hoogspanningsmasten, pompen, defensie materieel, treinen, schepen en vliegtuigen. 

Hoe gevaarlijk is Chroom-6?

Chroom-6 is niet gevaarlijk als deze eenmaal verwerkt is. Maar als bij onderhoudsprojecten de verf of coating wordt bewerkt, dan komen zeer giftige stoffen vrij die Chroom-6 bevatten. Ook het aanbrengen van verf met Chroom-6 is zeer gevaarlijk. 

Opname van Chroom-6 gebeurt dus via blootstelling door bewerking van oppervlaktes, denk aan verven, schuren en ook bij de verchroming van metalen en het lassen van RVS. Chroom-6 komt dan in de vorm van stof of nevel in je longen. Via de luchtwegen wordt Chroom-6 omgezet naar het minder gevaarlijke Chroom-3. Echter, als deze omzetting in je cellen plaatsvindt is dat zeer schadelijk. 

De gezondheidseffecten zijn enorm: zelfs bij korte blootstelling is er kans op kanker in de longen, neus- en neusbijholtes en maag. Bij langere blootstelling zijn de effecten o.a. chronische longziekten, effect op vruchtbaarheid en ontwikkeling van een ongeboren kind. 

Webinar gevaarlijke stoffen

Op 8 juli 2021 organiseerden MKB Nederland, VNO-NCW en VOMI in samenwerking met Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Bouwend Nederland het derde webinar over Chroom-6. Deze bijeenkomst is onderdeel van een serie webinars over veilig werken met gevaarlijke stoffen. Bekijk het webinar hier terug:

Naar een veilige bewerking van Chroom-6

Het gezondheidsrisico dat Chroom-6 met zich meebrengt is te verkleinen door de blootstelling tot een minimum te beperken. Volgens Jody Schinkel van TNO is een van de belangrijkste maatregelen daarbij het toepassen van de STOP-methode. STOP staat voor:

  • Substitutie: andere oplossingen gebruiken bij nieuwe toepassingen.

  • Technische maatregelen: voor bestaande toepassingen waar Chroom-6 al in verwerkt is. Denk aan maatregelen als afzuiging en stofvrije gereedschappen gebruiken bij schuren, want: stof reduceren is blootstelling reduceren.

  • Organisatorische maatregelen: het informeren van personeel en met hen samenwerken om risicovolle situaties te herkennen en aan te pakken.

  • Persoonlijke bescherming, zoals adembescherming. 

Uniforme aanpak

Sinds de jaren '90 krijgt Rijkswaterstaat in toenemende mate te maken met Chroom-6. Carolien Nieuwland legt uit dat in recente jaren gewerkt is aan een "gevalideerd beheersregime", oftewel een uniforme aanpak om in onderhoudsprojecten veilig met Chroom-6 te werken.

Eerst dacht men dat alleen de kleuren geel, rood en oranje Chroom-6 bevatten. Maar andere kleurstellingen bestaan vaak uit een mengsel waarin deze kleuren ook voorkomen. Zo bevatten een crèmekleurige brug of de grijze masten met verkeersborden boven de snelweg net zo goed Chroom-6. De conclusie was dan ook dat in bijna alle projecten voorzichtig te werk gegaan moest worden. 

Door veelvuldige metingen en toetsen van omstandigheden is een eerste versie van een uniforme aanpak gelanceerd in 2019. Het protocol dat door Rijkswaterstaat is opgesteld is momenteel het enige protocol dat onderbouwd is door metingen. Eind 2021 zal de definitieve methode goedgekeurd worden door de Tweede Kamer. 

Een van de belangrijkste punten daarin is "on-tool" afzuiging, want: geen stof, geen blootstelling aan Chroom-6.

Praktische handvatten voor werken met Chroom-6

Bewustwording en kennisdeling is op dit moment een van de belangrijkste manieren om veilige werksituaties te creëren op het gebied van Chroom-6. Dit proces begint bij opdrachtgevers, volgens Roland van Arragon (Inspectie SZW). Door bewust stil te staan bij de risico's in een project voorkom je ook boetes die door een inspectie worden opgelegd (á € 9000,- per geval). 

Voorlichting is dus belangrijk, zegt ook Marco Heyndijk (VOMI). Daar zijn heel wat middelen voor. In het webinar zijn een infographic en verdiepende Toolbox te raadplegen, bedoeld voor zowel managers en medewerkers die concreet met Chroom-6 aan de slag gaan. Ook is er een Verbeteringscheck die helpt om bij elk bedrijfsproces punten van verbetering te identificeren en hoe je het beste beschermd kunt worden tegen veiligheidsrisico's.


Dit webinar is onderdeel van de webinarreeks 'Veilig werken met gevaarlijke stoffen'. Ontdek andere webinars en krijg tips en tools via deze pagina.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.