3 valkuilen bij het in dienst nemen van uitzendkrachten

Pas op voor een boete van je uitzendbureau

3 valkuilen bij het in dienst nemen van uitzendkrachten

Bevalt een uitzendkracht je zó goed dat je hem zelf in dienst wilt nemen? Gefeliciteerd! Maar let wel op dat je niet in één van de drie valkuilen trapt. Dit zijn ze.

Valkuil 1: de proeftijd

Een uitzendkracht die al langer dan twee maanden bij je werkt, mag je geen proeftijd meer opleggen zodra je hem zelf in dienst neemt. Die proeftijd wordt hij geacht al te hebben doorlopen. Tenminste: als je hem aanneemt voor vergelijkbaar werk als hij in zijn uitzendperiode deed.

Valkuil 2: een vast contract

Wil je een uitzendkracht overnemen, houd er dan rekening mee dat hij al langere tijd voor het uitzendbureau kan werken. Meestal gebeurt dat op basis van tijdelijke contracten. Daaraan zijn strikte regels verbonden.

Werknemers mogen volgens de wet maar drie keer achter elkaar een tijdelijk contract krijgen; het vierde contract moet per se een vast contract zijn. Iemand die eerst als uitzendkracht bij jou heeft gewerkt, heeft er sowieso al één contract (bij het uitzendbureau) op zitten. Maar als hij vaak ziek is geweest of al langer als uitzendkracht aan de slag is, kan het uitzendbureau hem een paar keer hebben uitgezwaaid – om hem daarna opnieuw in dienst te nemen. Als dat al drie keer is gebeurd - ook al is dat bij andere werkgevers - zit jij dus meteen vast aan een vast contract.

Daarnaast geldt een beperking in tijd. Op dit moment is het zo dat een werknemer die al drie jaar via tijdelijke contracten werkt, automatisch een vast contract krijgt.

Het artikel gaat door na de download

Whitepaper: Arbeidscontracten

GRATIS

Valkuil 3: de boetebedingen

De meeste uitzendbureaus doen er niet moeilijk over als je een uitzendkracht van hen wilt overnemen. Tenminste: als die eerst een bepaald aantal uren voor hen heeft gewerkt. Het uitzendbureau wil immers eerst de werving en selectie van de werknemer terugverdienen.

In de meeste gevallen mag je een uitzendkracht na 1040 uur, dus 26 weken fulltime werk, zelf een contract aanbieden. Doe dat niet eerder, want als je de uitzendkracht in dienst neemt vóór afloop van het uitzendcontract, dan ben je een boete verschuldigd. Meestal moet je een percentage betalen van de uren die je nog zou afnemen, maar soms gaat het ook om vaste tarieven.

Sommige uitzendbureaus hanteren daarnaast een overgangstermijn, dus een extra boete als je de uitzendkracht direct in dienst neemt na het aflopen van zijn uitzendkracht, in plaats van de wachttijd in acht te nemen.

Tot slot: een uitzendbureau een kracht voor je laten zoeken en vervolgens zelf rechtstreeks in dienst te nemen, dat kan onder bepaalde voorwaarden. Dat wil zeggen: je moet een fee betalen voor de werving en selectie. De fee achterwege laten, daar staan boetes op. Je vindt al de regels en bijbehorende boetebepalingen in de algemene voorwaarden van het uitzendbureau waarmee je zaken doet. Lees ze zorgvuldig na.

Wat vind je van dit artikel?