Hoe kan ik mijn eerste medewerkers aansturen?

Minicursus verwachtingsmanagement

05 september 2017 3 minuten

Om het maximale uit je medewerkers te halen, zul je op de goede manier moeten leidinggeven. Spreek je verwachtingen naar hen toe uit en laat ze uitblinken. Zes tips om verwachtingen in goede banen te leiden.

Succes of falen wordt afgemeten aan de verwachtingen die eerder zijn gewekt. Niets is zo belangrijk als het helder overbrengen van deze verwachtingen. Gelukkig kun je in zes, kleine en meestal niet te moeilijke stapjes, het management van jouw verwachtingen vleugels geven. En daarmee de mensen die je aanstuurt.

1. De belangrijkste bottleneck ben jij

Wat verwacht jij? Weet je überhaupt wat je écht verwacht van een medewerker? Deze eerste stap in het goed managen van je verwachtingen begint bij jezelf. Te vaak is het zo dat verwachtingen impliciet zijn. Natuurlijk verwacht je dat iemand zijn ‘best’ doet. Of iets anders vaags. Maar als jij niet helder hebt wat je precies verwacht, hoe kunnen je medewerkers dan voldoen aan je verwachtingen? De manier om te weten of jijzelf niet de bottleneck bent: schrijf het op, spreek het desnoods in op je telefoon. Luisteren hoeft dan niet eens. De gapende zwarte gaten springen vanzelf in het oog. Pas als jij je verwachtingen helder hebt, kun je ze overbrengen.

2. Bedenk waar je de lat legt

Bedenk voordat je je verwachtingen deelt, waar je de lat wíl leggen. Dat is iets heel anders dan hoe hoog je hem gáát leggen. Het is zinloos om verwachtingen te hebben op gebieden waar je als manager niet thuishoort. Dus op welke gebieden in je werkrelatie wil je verwachtingen expliciet maken? Uiteraard het werk zelf. Vaak gaat het mis bij de communicatie, dus daar wil je ook expliciete verwachtingen hebben.

Maak een communicatieprotocol. Maar maak ook je verwachtingen expliciet wat betreft responsetijd. Hoeveel tijd mag er zitten tussen vraag en antwoord? Moeilijker wordt het met een minder expliciet te maken begrip als ‘cultuur’. Maar de vraag ‘hoe doen we dingen hier’ en dus wat er verwacht mag worden van iedereen die binnen de groep valt, dekt de lading goed. Maak die vraag expliciet, anders verzand je in vaagheden en multi-interpretabele verwachtingen.

3. Maak verwachtingen belangrijk

Te beginnen bij jezelf. Begrijp, doorvoel waarom heldere verwachtingen zo verschrikkelijk belangrijk zijn. De context en de noodzaak moeten duidelijk zijn. Hier bepaal je – in eerste instantie voor jezelf – de rechtvaardiging van je verwachting. Pas als je hierin slaagt, om ook je verwachtingen te rechtvaardigen, pas dan kunnen anderen beginnen zich emotioneel te committeren aan jouw wensenlijst. Waarom verwacht je wat?

4. Deel je verwachtingen

Hier gaat het ook vaak mis. Te vaak communiceren managers in al hun dadendrang en enthousiasme te vroeg wat ze willen en verwachten. Dan praten ze al voordat ze helder hebben wat ze verwachten, waar ze het verwachten en in welke context ze iets verwachten. Als je te vroeg begint, zaai je verwarring en ben je geen onderdeel van de oplossing, maar ben je onderdeel – of zelfs kern van het probleem. Dus pas als je de eerste drie stappen succesvol hebt gezet, ga je de boer op. Tot die tijd, doe je huiswerk.

5. Maak verwachtingen wederzijds

Nog zo eentje waar nogal wat haastige resultaatgerichte en ambitieuze managers aan voorbij denderen. Verwachtingen zijn er wederzijds. Die wederkerigheid is cruciaal voor je medewerkers om ook aan jouw verwachtingen te kunnen en willen voldoen. Het emotioneel commitment vindt niet in het luchtledige plaats, maar in een relatie. Ook eentje waarin verwachtingen een rol spelen. Dus vraag – zuig desnoods een beetje - net zolang tot je weet wat je medewerkers van jou verwachten. Wat hebben ze nodig om over jouw lat heen te springen?

6. Zet verwachtingen zwart op wit

Het vage terrein van verwachtingen vraagt keiharde tekst. Schrijf op wat die wederzijdse verwachtingen zijn. Pas als het zwart op wit staat is het waar, heb je iets om terug te vallen en wordt het emotionele commitment van het moment naar de toekomst doorgetrokken. Maak er desnoods een ceremonie van. Onderteken het, proost erop, en laat de volle impact van wederzijds geëxpliceerde verwachtingen op je inwerken. Wedden dat de volgende keer die lat véél hoger kan en komt?