Wat is span of control?

Hoe zorg je dat de span of control rond de tien mensen blijft?

wat is span of control

Het aantal mensen dat een manager of ander soort leidinggevende onder zich heeft, wordt een span of control genoemd. Een andere benaming is ook wel de reikwijdte van besturing. Wat is de limiet van deze span of control?

Verschil per bedrijf

Uiteraard verschilt de span of control per persoon en per bedrijf. In het algemeen wordt echter uitgegaan dat een manager maximaal tien personen direct kan aansturen. Dit getal verschilt op basis van leiderschapscapaciteiten enerzijds en factoren als zelfstandigheid en behoefte/noodzaak teamleden sturing anderzijds. Nauw hiermee samenhangend is het begrip ‘platte organisatie’. Een platte organisatie heeft weinig hiërarchische niveaus. Een bedrijf met een topmanagement, een middenmanagement en daaronder de productieafdeling heeft drie hiërarchische niveaus. Leidinggevenden in een platte organisatiestructuur hebben vaak een grote ‘span of control’.

Span of support

Het begrip ‘span of control’ is aan het plaatsmaken voor de ‘span of support’: het betekent dat de medewerker ondersteuning krijgt om het dagelijkse werk beter te kunnen doen. De medewerker krijgt ook terugkoppeling op de geleverde prestatie en wordt gemotiveerd tot samenwerking. In de praktijk komt het vaak voor dat iemand leidinggevende is voor meer dan tien personen. Dit valt vaak goed te zien in een organogram. Het komt zelfs voor dat in bepaalde bedrijven een span of control van tachtig mensen bestaat. Een persoonlijke benadering zit er dan natuurlijk niet in.

Oplossingen

Om de span of control op een bestuurlijk niveau te vergroten zijn er meerdere logische mogelijkheden:

 • Een tweede manager (adjunct/vervangend) waarbij aandachtsgebieden verdeeld worden,

 • Een staf die ondersteunt bij de aansturing (denk aan personeelsmanagement die HRM taken uit handen neemt),

 • Het benoemen van senior teamleden die een deel dagelijkse aansturing overnemen.

Als voorbeeld nemen we een grote organisatie zodat duidelijk is hoe de structuur opgedeeld is. Hetzelfde geldt voor een bedrijf met 30 medewerkers, maar dan met andere getallen. Een organisatie van 1115 personen met een maximum span of control van 10 geeft 3 bestuurlijke lagen:

 • 1 topmanager

 • 10 managers daaronder

 • 100 managers daaronder

 • 1004 medewerkers daaronder

 • Totaal 111 managers (10%)

Stel, je hebt 33 medewerkers, dan kan je voor de volgende structuur kiezen:

 • 1 topmanager/de eigenaar

 • 3 managers daaronder

 • 30 medewerkers daaronder

Jij stuurt dan maar drie personen aan en die regelen de taken op de werkvloer.

Kortom

Hou goed in de gaten hoe groot het ‘span of control’ binnen jouw bedrijf is. Laat mensen niet verantwoordelijk zijn voor een te grote groep. Vaak zorgt goede begeleiding ervoor dat de productie omhoog gaat. Als mensen te weinig worden aangestuurd, omdat de leidinggevende het te druk heeft, is dat een onnodig verlies.

Wat vind je van dit artikel?