HRM: wat is personeelsmanagement en hoe richt ik dat in?

Zo haal je het maximale uit je mensen

HRM personeel managen vrouw kijkt lachend in camera

De meest waardevolle activa binnen je onderneming zijn je medewerkers. Dat is precies de kern van HRM (human resource management), ofwel personeelsmanagement. Deze tak van sport wordt steeds belangrijker in tijden van een werknemersmarkt, toenemende vergrijzing en een tekort aan geschoolde arbeidskrachten. Wat HRM precies inhoudt en hoe je het inricht om je medewerkers beter in te zetten en te ondersteunen, leggen we hier uit.

Human resource management betekenis

Personeelsmanagement (in het Engels: human resource management) is een onderdeel van bedrijfskunde en richt zich op arbeid en personeel. Het is een strategische en samenhangende benadering van het beheer van je medewerkers, die individueel en gezamenlijk bijdragen aan je doelstellingen. 

Oftewel: hoe zorg je ervoor dat je je medewerkers zo effectief mogelijk inzet om je doelstellingen te bereiken?

HRM betekenis: wat is strategisch HRM? (SHRM)

Dan bestaat er ook nog zoiets als strategisch HRM (SHRM). Deze benadering richt zich vooral op de langetermijnstrategie van je organisatie. De focus ligt bij SHRM niet op interne HR-kwesties, maar op een sterke relatie tussen HR-beleid en de algehele organisatiestrategie. 

Welke taken heeft human resource management?

HRM bevat taken binnen verschillende aspecten van bedrijfsvoering. De specifieke HRM-taken variëren per organisatie. Zo spelen type en grootte van je onderneming een rol in hoe je personeelsmanagement precies invult. 

In de praktijk is het meestal een mix van een of meer kernverantwoordelijkheden binnen de volgende categorieën:

Werving en selectie

 • Ontwikkelen en uitvoeren van wervingsstrategieën om geschikte kandidaten aan je te binden

 • Sollicitatieprocedures: van vacatures uitzetten tot gesprekken voeren en de juiste mensen aanstellen 

 • Een goede onboarding neerzetten voor nieuwe werknemers

 • Personeelsbehoeften van je organisatie identificeren

Training en ontwikkeling

 • Identificeren van opleidingsbehoeften van je medewerkers

 • Geschikte training zelf ontwerpen en implementeren en/of de hulp van een extern bureau inschakelen

Prestatiebeoordeling

 • Opzetten en onderhouden van een systeem voor prestatiebeoordeling, inclusief evaluatietechnieken

 • Duidelijke, constructieve feedback geven en gericht coachen om de prestaties van je medewerkers te verbeteren

Beloning en compensatie

 • Ontwikkelen van belonings- en compensatiesystemen

 • Beheren van zaken als ziektekostenverzekering, pensioenplannen en bonussen

HR-administratie en analyse

 • Beheren van HR-gegevens en informatiesystemen, eventueel met behulp van HR-software

 • Analyse van gegevens waarmee je datagestuurde beslissingen neemt

Organisatieontwikkeling

 • Ondersteunen van organisatorische veranderingen en doorvoeren van verbeteringen

 • Bijdragen aan de ontwikkeling van je organisatiecultuur

Strategische HR-planning

 • Strategische HR-plannen ontwikkelen in samenwerking met het management die aansluiten bij de algemene doelstellingen van je organisatie

 • Management adviseren over HR-kwesties en strategische HR-initiatieven

Compliance en regulering

 • Ervoor zorgen dat je organisatie voldoet aan de arbeidswetgeving 

 • Rekening houden met andere relevante wetgeving (bijvoorbeeld AVG)

Gezondheid en veiligheid

 • Creëren van een gezonde werkplek en de veiligheid van je werknemers waarborgen

 • Ondersteunen van werknemerswelzijn en toezien op een gezonde werk-privébalans.

Bovenstaande taken binnen HRM zijn cruciaal voor het bouwen van een sterk, vaardig en gemotiveerd personeelsbestand. Vul je deze taken goed in? Dan zal het zeker bijdragen aan het behalen van je doelstellingen en een duurzame groei en ontwikkeling van je organisatie stimuleren. 

HRM inrichten: hoe werkt dat?

Het inrichten en afstellen van HRM is een complex proces dat je afstemt op strategische doelen, waarbij de grootte en cultuur van je organisatie een belangrijke rol spelen. Het omvat de genoemde taken. Om deze goed uit te voeren is een aparte HR-afdeling in veel gevallen nodig. 

Hier volgen enkele stappen en overwegingen die je helpen bij het opzetten van een effectieve HRM-afdeling: 

1. Zorg voor begrip van je organisatie

Allereerst is richting belangrijk. De missie, visie, kernwaarden en doelstellingen van je organisatie zijn hierbij onmisbaar. Heb je deze nog niet helder op papier? Dan is dit een mooi moment om erover na te denken en ze concreet te maken. 

Analyseer daarnaast de (toekomstige) behoeften van je organisatie op het gebied van personeel.

2. Ontwikkel een HRM-strategie

Vervolgens ontwikkel je een HRM-strategie die je afstemt op je bedrijfsstrategie. Stel duidelijke doelen en KPI’s (Key Performance Indicators) vast voor de HR-functie. Met specifieke en meetbare KPI’s analyseer je de prestaties van je onderneming op HR-gebied. 

3. Stel een HRM-team samen

Een HRM-afdeling heeft competente mensen nodig. Stel een team samen met interne en/ of externe (nieuwe) medewerkers met de juiste vaardigheden en ervaring. Bepaal vervolgens de structuur van de HRM-afdeling en definieer de verschillende rollen en verantwoordelijkheden van de teamleden.

4. Implementeer systemen en processen (overweeg HRM-software)

Nu de HRM-afdeling staat, kun je aan de slag met systemen en processen. Implementeer HR-systemen en -processen voor werving en selectie, onboarding, personeelsadministratie, training en ontwikkeling, prestatiebeoordeling en beloningsbeheer. 

Tip: je kunt hiervoor HRM-software gebruiken. 

HRIS Een eerste stap is vaak het gebruik van een Human Resource Information System (HRIS). Met een HRIS leg je de basis voor het stroomlijnen en professionaliseren van HRM. Je registreert eenvoudig zaken als verzuim, gewerkte uren, salaris en verlofaanvragen in één systeem.

HRMS Pak je het liever meteen grondig aan? Overweeg dan een Human Resource Management System (HRMS). Dit is een overkoepelende applicatie waarin verschillende HR-systemen samenkomen. Naast de oplossingen die een HRIS biedt, beschik je met een HRMS ook over softwareoplossingen voor zaken als talent management en timemanagement. 

5. Ontwikkel beleid en procedures

Houd rekening met wetgeving. Ontwikkel je HR-beleid en -procedures conform arbeidsrecht en andere relevante wetgeving. Ook interne communicatie is in deze fase erg belangrijk. Communiceer je HRM-beleid en -procedures naar al je werknemers. 

6. Monitor en verbeter

Nu je actief een HRM-beleid voert, is het zaak om je HRM te monitoren en continu te verbeteren waar nodig. Evalueer daarom regelmatig de HR-processen en sta open voor feedback van je werknemers. Veranderen de behoeften van je organisatie? Pas je HRM-beleid dan hierop aan. 

Processen en activiteiten die je uitvoert om HRM binnen je organisatie te verbeteren kun je ook finetunen door met een HR-cyclus te werken.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.