Wat heb ik aan Human Resource Management?

Ook in het mkb leidt een goed personeelsbeleid tot hogere omzet

Goed personeelsbeleid verhoogt de omzet. Dat blijkt keer op keer uit onderzoeken. Maar, die worden vooral uitgevoerd bij grote bedrijven. Geldt dat ook voor het MKB? Deels....

Zo'n 25 jaar geleden werd de term Human Resource Management uitgevonden. Volgens deze benadering van het personeelsbeleid is 'de medewerker geen kostenpost maar een voorwaarde, die productie mogelijk maakt'.

Met deze filosofie als basis werden vele instrumenten ontwikkeld op het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel. Onderzoeken bevestigden steeds weer dat goed personeelsbeleid rendabel is. Maar die HRM-onderzoeken werden vooral bij grote bedrijven en multinationals uitgevoerd.

Doorvertalen

Hoe zit dat bij het MKB? Kunnen we de kennis van het HRM één op één doorvertalen naar kleinere ondernemingen? Het antwoord is niet zo eenvoudig... Denk met name vanwege de doorstroommogelijkheden. Die zijn in het mkb immers beperkt(er).

Natuurlijk is er ook in het mkb onderzoek gedaan op personeelsgebied. Ik haal graag een onderzoek aan van De Kok en Telussa. Zij onderzochten nu net de vraag of de bestaande HRM-instrumenten ook binnen het mkb tot een beter bedrijfsreslutaat leiden. Hun antwoord was duidelijk. Jazeker.

Succesvol ondernemerschap

De uitkomst van een ander onderzoek van dezelfde De Kok was zelfs opzienbarend: HRM is binnen het MKB geen middel maar zelfs een voorwaarde voor een succesvolle onderneming. Met andere woorden: Succesvol ondernemerschap bereik je dankzij goed personeelsbeleid!

Het duo benoemde ook de instrumenten die specifiek voor de mkb'er tot succes leiden. Dat zijn: prestatiegericht belonen, het afwisselen van taken, medewerkers deel laten nemen aan werkoverleg, een opleidingsplan, aandacht voor werving en selectie en een marktconform salaris.

Mitsen en maren

Natuurlijk zijn er mitsen en maren, kanttekeningen en voorwaarden maar laten we daar geen energie aan verspillen. Nee! Direct aan de slag met dit stukje HRM. Of voor wie al een personeelsbeleid heeft: blijf alert. Praat met je werknemers, zorg voor opleiding, afwisselende werkzaamheden en een fatsoenlijk loon. Kortom: Bied leuk werk.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Peter Jacobs