Onderschat de gevolgen van verzuim niet!

Column Edith Brocken | Kosten van verzuim

03 maart 2015 2 minuten

Vol ambitie en enthousiasme schreef ik mij op 1 juli 2014 in bij de Kamer van Koophandel.Edith Brocken Ergo & Arbeid noemde ik mijn bedrijf. Net als de mensen om mij heen, had ik er alle vertrouwen in dat er een markt was voor mijn diensten.

In de maanden die volgden bereidde ik mijn zaken goed voor zodat ik goed beslagen ten eis zou komen als de opdrachten eenmaal binnen zouden stromen. Toen in december mijn website de lucht in ging startte ik met de echte acquisitie.

Opdrachtgevers in het mkb

Een van de eerste die ik belde was een oud collega, een zelfstandig werkend bedrijfsarts. 

Na wat te hebben bij gepraat kwamen we op het onderwerp acquisitie. Zoals ik zelf ook al dacht, adviseerde hij me mijn opdrachtgevers te zoeken binnen het mkb. Grote bedrijven hebben alles rondom arbo en verzuim vaak goed geregeld en werken met grote re-integratiebedrijven. Maar wat hij daarna vertelde verbaasde me toch echt.

“In het mkb zijn er nog veel ondernemers die helemaal geen kaas hebben gegeten van verzuim enwat daar allemaal bij komt kijken. Zij zijn zich vaak niet bewust van de verantwoordelijkheden die zij hebben naar een verzuimende medewerker en al helemaal niet van de (financiële) gevolgen van verzuim en het niet nakomen van de verantwoordelijkheden als werkgever”. 

Natuurlijk hoop ik van harte dat hij ongelijk heeft, maar voor de zekerheid hier toch even wat feiten op een rij:

Een zieke werknemer kost jou als werkgever gemiddeld 250 euro per dag. Niet alleen betaal 

je zijn of haar loon door, je moet ook voor een vervanger zorgen of genoegen nemen met 

productieverlies.

 • En wat als de werknemer langdurig ziek dreigt te blijven? Na een week zijn de kosten (voor een fulltime medewerker) al opgelopen tot 1250 euro

 • En bij 6 weken verzuim 7500 euro

 • 21,5 procent van het verzuim is vermijdbaar

 • 1/3 van de werkenden heeft een chronische aandoening. Dit zijn ruim 3 miljoen werknemers. 

 • 50 procent daarvan is belemmert in hun werk

 • Productiviteitsverlies door gezondheidsklachten is een grote kostenpost. Voor maag- en darmstoornissen kost dit 1,6 miljard euro op jaarbasis

 • Grootste kostenpost: aandoening/klachten aan het bewegingsapparaat . Dit kost het bedrijfsleven maar liefst 974 miljoen euro per jaar  

En dan hebben we het nog niet eens over de boetes die het UWV oplegt (kan een jaarsalaris van de 

medewerker zijn) wanneer de werkgever zijn verantwoordelijkheden niet goed is nagekomen.

Daarom mijn advies:

 • Verdiep je in de Wet Verbetering Poortwachter

 • Wees proactief om verzuim te voorkomen of te verkorten

 • Vraag advies en wees niet bang er wat geld in te investeren

 • Iedere verzuimdag die je kunt voorkomen scheelt je al weer 250 euro

 • Goed omgaan met (voorkomen van) verzuim betekent zuinig omgaan met je medewerkers 

 • Hierdoor neemt de tevredenheid van de medewerkers toe en neemt het verzuim direct af

Auteur

Edith Brocken