Welke regels gelden voor mijn nieuwe bedrijf?

Een overzicht voor startende ondernemers

business-skyscraper-DRFX6WM
IOWP-00024 1920 x 1280

Waar je aan moet denken als startende zzp'er

Bij het starten van een eigen bedrijf komt veel kijken. Als eerste moet je ergens beginnen, maar waar? Verder kan je te maken krijgen met vergunningen, brandveiligheid, bedrijfshulpverlening en muziek. Waar krijg jij als ondernemer mee te maken? In dit artikel vind je het antwoord.

Hoe begin ik?

Hieronder vind je een checklist:

 • Schrijf een businessplan;

 • Kies een rechtsvorm;

 • Zoek bedrijfshuisvesting;

 • Schrijf je in bij de Kamer van Koophandel;

 • meld je aan bij de belastingdienst;

 • Regel je bedrijfsadministratie;

 • Regel bankzaken en verzekeringen;

 • Vraag vergunningen aan;

 • Werf personeel;

 • Regel je registraties. Meer informatie, (klik hier).

Welke vergunningen heb ik nodig?

Je kan met de volgende vergunningen in aanraking komen:

 1. Drank en horecavergunning

 2. Bouwvergunning

 3. Milieuvergunning

Wanneer je bedrijf milieutechnisch zó klein is dat het buiten de werkingssfeer van de wet Milieubeheer valt, dan heb je geen vergunning nodig. In de meeste gevallen is een melding bij de gemeente voldoende. Denk hierbij aan:

 • detailhandel- en ambachtsbedrijven;

 • textielreinigingsbedrijven;

 • horeca, sport en recreatie inrichtingen;

 • opslag- en transportbedrijven;

 • inrichtingen voor motorvoertuigen;

 • bouw- en houtbedrijven;

 • voorzieningen en installaties.

4.    Gebruiksvergunning

Je hebt een gebruiksvergunning nodig als er sprake is van grotere risico’s. Bijvoorbeeld wanneer er grote groepen mensen gelijktijdig gebruikmaken van een pand of bij aanwezigheid van gevaarlijke stoffen Wil je meer weten over vergunningen (klik hier)

Brandveiligheid

Gemeentelijke bouwverordening - Voorschriften over het brandveilig gebruik van bouwwerken hebben gemeenten opgenomen in de gemeentelijke bouwverordening. Deze voorschriften verschillen nu nog per gemeente. Halverwege 2008 treedt het 'Gebruiksbesluit brandveilige bouwwerken' in werking. Dit betekent dat vanaf dat moment de brandveiligheidseisen voor iedereen gelijk worden. De eisen die voor jouw bedrijf gesteld worden, kan je opvragen bij de gemeente waar jouw bedrijf gevestigd is.

Bedrijfshulpverlening

Wat is een bedrijfshulpverlener?

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren:

 • Eerste hulp bij ongevallen;

 • Bestrijden van brand;

 • Het in noodsituaties evacueren van werknemers;

 • Communicatie met hulpverleningsorganisaties;

 • Volgens de Arbeidsomstandighedenbesluit van 1 november 1999 ben je verplicht om te zorgen dat er altijd een BHV-er in het bedrijf aanwezig is. Als dat niet het geval is, kan je door de ARBO-wet een boete krijgen.

Hoeveel BHV-ers moeten er in mijn bedrijf aanwezig zijn?

Naar aanleiding van de risicoberekening kan je kijken hoeveel BHV-ers er minimaal binnen het bedrijf aanwezig moeten zijn. De regering heeft de volgende minima bepaald: Voor een locatie waar minder dan vijftien werknemers werken, moet er ten minste één bedrijfshulpverlener aanwezig. Voor de rest geldt voor iedere 50 medewerkers, één BHV-er.

NB. Ook de werkgever mag deze taak op zich nemen als hij maar voldoende deskundigheid, ervaring en uitrusting heeft. Wanneer de werkgever afwezig is, moet er aan andere opgeleide BHV-er aanwezig zijn. Meer weten over BHV, (klik hier).

Muziek draaien op mijn werk

Als je in je bedrijf geluids- en/of beeldopnamen uitzendt, moet je hiervoor geld afdragen aan drie verschillende instanties. Dit zijn Buma/Stemra, Sena en VIDEMA.

Wanneer moet je betalen?

Als er meer dan één persoon de muziek kan horen is er sprake van openbaarmaking. Het maakt hierbij niet uit of het een kantoorruimte of een winkelruimte is. In beide gevallen dient een vergoeding te worden betaald aan de artiest via Buma/Stemra.

Tarieven

De tarieven voor kantoorruimtes en winkelruimtes verschillen wel. Bij een kantoor wordt er een berekening gemaakt op aantal werknemers die de muziek horen. Bij winkelruimtes tellen andere factoren zoals oppervlakte ook mee. In een winkelruimte zullen meer mensen de muziek kunnen horen, de tarieven zijn dan ook vaak hoger dan voor kantoorruimtes. Meer hier over weten, (Klik hier)

Bij het starten van een eigen bedrijf komt nog veel meer kijken. Zo heb je misschien nog vragen over het aannemen van personeel, het opstellen van contracten of het verwerken van je administratie.

Meer lezen?

Heb je behoefte aan een naslagwerk voor ondernemers? Alle vragen waar je dagelijks tegen aan loopt, krijgen een antwoord in De Ondernemersgids (vervanger van het Grote tips en advies boek), vol informatie over de nieuwe Belastingwet, de nieuwe wet Ruimtelijke ordening, het huren of kopen van een bedrijfsruimte, personeelszaken, Arbo, verzekeren, subsidies voor het MKB, verkooptechnieken en nog héél veel meer. Inclusief meer dan 150 modelbrieven en modelcontracten, die je gemakkelijk zelf kunt gebruiken.


Een bedrijf starten kan je niet alleen, daarom hebben wij met Blended.Law een helpdesk opgezet om jou te helpen bij elke stap. Je begint natuurlijk met het kiezen van de beste rechtsvorming. Weet je niet hoe je deze beslissing moet maken? Neem dan contact met ons op dan helpen we jou met meedenken.

Wat vind je van dit artikel?