Kun je door een zieke werknemer failliet gaan?

Hoge verzuimkosten kunnen je de kop kosten

20 april 2021

Een vraag die pas opkomt als het vaak al te laat is: kun je door een zieke werknemer failliet gaan. Een kortdurende griep of een baaldag, daar lig je niet wakker van. Maar het wordt vervelender als iemand lang ziek is. Je krijgt dan te maken met verplichte loondoorbetaling bij ziekte. Tel hierbij je kosten voor eventuele vervanging bij op en dan gaat het hard…

Failliet door zieke werknemer: hoe kan dat?

Het klinkt een beetje onwerkelijk: failliet door een zieke werknemer. Hoe vaak bedrijven echt door verzuim een faillissement aan moeten vragen, dat weten we niet zeker. In CBS onderzoek zien we dat de reden voor de meeste faillissementen mismanagement en externe economische factoren zijn. Ziekteverzuim was hier alleen geen aparte categorie, maar een van de overige oorzaken. En vaak werkt het ook zo. Failliet gaan doe je niet vanwege maar 1 reden. Langdurig verzuim kan zo’n reden zijn, helemaal als je net een grote investering hebt gedaan of ook een andere tegenvaller moet verwerken.  

Per langdurig zieke werknemer meer dan €70.000

Iemand die 2 jaar lang ziek is, kost je dik 70.000 euro. Als werkgever ben je verplicht om minimaal 70% van het loon door te betalen. Voor een gemiddeld inkomen (€36.500 euro in 2020, CPB) moet je bij een twee jaar lang zieke fulltimer rekening houden met minimaal €60.000,-. Dit is het salaris, incl. 8% vakantiegeld en de sociale premies. Maar de echte kosten zijn altijd hoger. Vaak hebben werknemers in het eerste ziektejaar namelijk recht op meer dan die 70%. In de meeste gevallen 100%. Dit hangt af van de afspraken in de cao of arbeidsovereenkomst. Dan loopt het bedrag al op naar ruim €73.000. En pensioenpremie? Die is hierbij niet meegerekend. Ook kosten die je maakt voor re-integratie en het eventuele salaris van een vervanger zitten niet in dit rekenvoorbeeld. 

Extra kosten voorkomen

Als iemand lang ziek is, dan stoppen jouw plichten niet bij de ziekmelding. Je moet actief betrokken zijn en blijven om je werknemer weer aan het werk te krijgen. Doe je hier niet genoeg voor? Dan kan het zijn dat je een boete krijgt van het UWV, bijvoorbeeld nog een jaar langer loon doorbetalen. Dan lopen de kosten op naar meer dan €90.000 euro in totaal. Vaak nemen collega’s taken van de zieke collega over. Wat als er dan nog iemand ziek wordt door bijvoorbeeld overbelasting? Ineens snap je nog beter waarom verzuim zo’n belangrijk thema is binnen je bedrijf. Er is hoop. Verzuim kun je niet voorkomen.Maar je kunt wel de extra kosten beperken. Denk aan heldere afspraken met je werknemers rondom verzuim en het op tijd inschakelen van professionals. In dit praktische whitepaper nemen we je mee in het voorkomen van verzuim en extra kosten.  

Kun je hoge kosten voor verzuim voorkomen?

Je kunt hoge kosten voor verzuim voorkomen, door je hiervoor te verzekeren. Vaak kun je bij een verzekering ook arbodienstverlening bijsluiten. Maak de keuze of de verzekering de loondoorbetaling deels zal vergoeden of helemaal vergoed. Anders moet je daar wellicht een apart potje voor maken. Een verzekering geeft grip op je verzuimkosten, rust in je hoofd als er wel iemand onverhoopt langdurig ziek is. 

Speciaal voor kleinere werkgevers: de MKB verzuim ontzorg verzekering

Sinds 1 januari 2020 is er speciaal voor kleinere werkgevers de MKB verzuim-ontzorg-verzekering. De verzekering dekt niet alleen de kosten van de loondoorbetaling, maar ook die van re-integratie. Geen onverwachte rekeningen meer. Blijkt een werknemer langdurig ziek? Dan hoef je niet in alle wet- en regelgeving te duiken. Dat doen de specialisten van je verzekering. Zij gaan met je werknemer aan de slag. Volg je alle aanwijzingen op, maar besluit het UWV dat het niet genoeg was en krijg je een boete? Dan wordt die ook betaald door de verzekeraar - de poortwachtergarantie. Ook die kosten hoef jij dus niet te maken.

Is zo’n MKB verzuim-ontzorg-verzekering iets voor mij?

Dat bepaal jij uiteindelijk zelf, maar het is wel een hele laagdrempelige manier om je goed te verzekeren voor verzuim. De verzekering heeft een stabiele premie, je bent verzekerd van professionele hulp als je met verzuim te maken krijgt en hebt poortwachtergarantie. Een relatief makkelijke manier om je verzekeren tegen een serieus risico voor je onderneming. Meer weten over de MKB verzuim-ontzorg-verzekering? In dit artikel lees je meer over deze ontzorging bij verzuim.