Laadpalen op zonne-energie

05 augustus 2021

Heb jij een elektrisch wagenpark? Wist je dat elektrisch rijden uitermate geschikt is voor een betere benutting van zonne-energie? Dit wordt ook wel gelijktijdigheid genoemd. Dus het afnemen van duurzame energie op het moment dat het wordt geproduceerd. Wat zijn de technische en economische kansen van gecombineerde oplossingen met zonnestroom en opslag?

Stappenplan voor zonnestroom

De overstap naar elektrisch rijden is belangrijk voor de energietransitie. Met een (deels) elektrisch wagenpark van je bedrijf lever je daar een bijdrage aan. Natuurlijk regel je dan voldoende oplaadmogelijkheden op de zaak. Nieuwe en gerenoveerde bedrijfspanden met meer dan tien parkeerplekken moeten al sinds 2020 voorzien zijn van minimaal één laadpaal per tien plekken. En er komt meer wet- en regelgeving aan: vanaf 2025 geldt dat ook op bestaande parkeerterreinen 1 laadpaal per 10 parkeerplekken moet staan. 

Laadpalen ofwel EV-laadstations

In de volksmond noemen we het laadpalen, maar eigenlijk zijn het Elektrisch Voertuig (EV)- laadstations. Meestal is het een kleine unit die je op een paal of aan de wand bevestigd. Er is ook nog een verschil tussen alternating current (AC)-laders en direct current (DC)-laders. Een AC-lader werkt op wisselstroom en daarmee laadt de accu rustig op. Voor snelladen heb je een DC-lader nodig. Door de gelijkstroom is de accu zo weer volgeladen. 

Building energy management systems (BEMS)

Met de stijgende energievraag is het steeds belangrijker om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Slimme IT-systemen, of zogenoemde building energy management systems (BEMS), worden in een bedrijfspand al gebruikt om de systemen aan elkaar te koppelen. Het BEMS regelt de stroom tussen de verschillende bronnen en gebruikers. Het systeem bepaalt ook wat er met een eventueel surplus van zonnestroom gebeurt. Gaat het naar de elektrische auto, naar het pand of het net op? Steeds meer bedrijven bieden innovatieve combinaties aan waar zonnepanelen, energieopslagsystemen en laadpalen slim worden ingezet. 

Download:
Stappenplan voor zonnestroom

Laden van elektrische auto’s op de zaak 

Elektrisch rijden is de toekomst en daarom wordt er dus volop geëxperimenteerd met hoe auto’s slim verweven kunnen worden in het elektriciteitssysteem. Met bijvoorbeeld slimme laadpalen met ‘load balancing’ die ervoor zorgen dat beschikbare netcapaciteit netjes wordt verdeeld over de ladende elektrische voertuigen. Of hoe je slim kunt laden op de zon: in plaats van te sturen op de opwek van de zonnepanelen en de verdeling hiervan voor interne bedrijfsprocessen en het opladen van de elektrische auto. Ook kunnen laadpalen de opdracht krijgen om te laden als er veel zonnestroom beschikbaar is. Op basis van weersvoorspellingen kan een laadsessie dan worden gepland en geoptimaliseerd. 

Ook is het al mogelijk om laadpalen opdracht te geven om te laden op momenten dat de energieprijs op de handelsmarkt voor energie gunstig is. Aanbieders spelen hierop in door een marge aan te bieden aan EV-rijders. Dit kan in de toekomst bijdragen aan het sneller terugverdienen van de investeringen in laadpunten. 

V2G-pilots

Eigenlijk zijn elektrische auto’s batterijen op wielen. Eenmaal opgeladen zouden ze ook energie kunnen terugleveren aan het net, bijvoorbeeld tijdens piekmomenten in energievraag. Dit wordt vehicle to grid (V2G) genoemd. In de V2G-pilots wordt de technologie volop uitgeprobeerd. De kosten zijn nu nog hoger omdat er een duurdere, bi-directionele laadpaal voor nodig is. Ook zijn nog maar weinig EV-modellen geschikt om V2G toe te passen. Op termijn en bij de verwachte kostendalingen kan V2G een optie worden met name voor grotere wagenparken bij bedrijven.


Vier feiten over elektrisch rijden

  1. Onder werktijd wordt er gelijktijdig duurzame energie opgewekt en worden auto’s opgeladen bij de EV-laadstations. 

  2. Een elektrische auto is een grootverbruiker. Per dag laadt een personenauto al gauw tussen de 10 en 20 kWh. En de elektriciteitsvraag van bestelwagens is ongeveer  drie keer hoger dan een gemiddelde personenauto. 

  3. Bij bedrijven met een groot dakoppervlak kunnen zonnepanelen een bijdrage leveren aan de elektriciteitsvraag van het pand én de elektrische voertuigen. 

  4. De prijs die te vragen is voor zonnestroom voor opladen ipv zonnestroom terug naar energieleverancier is een mooi verdienmodel.


Auteur

Patty Sjerps