Vijf redenen waarom je moet investeren in zonne-energie

Wel of niet investeren in zonnepanelen op je bedrijfsdak?

05 augustus 2021

Wel of niet investeren in zonnepanelen op je bedrijfsdak? De berichten in het nieuws over bijvoorbeeld het niet kunnen terugleveren van energie aan het net of brandveiligheid van zonnepanelen brengen je misschien aan het twijfelen. Wij geven je vijf redenen waarom je juist nu moet investeren in zonne-energie!

Stappenplan voor zonnestroom

1. Elektrificatie is de toekomst

Omdat het elektriciteitsnet in Nederland (maar ook in andere landen) voor uitdagingen staat door toenemende elektrificatie, is het zeker zaak om nu te onderzoeken of investeren in zonne-energie voor jou interessant is. Elektrificatie van processen is namelijk een van de opties voor onder andere de industrie om energie te besparen. Maar er zijn gebieden waar afname of teruglevering van energie lastig is. Er is minder transportcapaciteit op het net, dit wordt ook wel congestie genoemd. Congestie houdt in dat het elektriciteitsnet niet de capaciteit heeft om de volledige vraag en het aanbod van elektriciteit te transporteren. Dit geldt in sommige gebieden enkel voor teruglevering van duurzaam opgewekte energie en in sommige gebieden ook voor de afname van energie.

Het goede nieuws is dat het belang van duurzame energie hoog op de agenda staat en dat er volop wordt geïnvesteerd in ons elektriciteitsnet. Ook innoveert en onderzoekt de branche continu om de belemmeringen weg te nemen. Er worden steeds meer opties onderzocht om oplossingen te vinden. Onder andere oplossingen zoals opslag, gelijktijdigheid (het momentum van opwek en verbruik van energie goed met elkaar combineren) en curtailment.

Er zijn ook vele regionale initiatieven, zo krijgen Drentse ondernemers subsidie voor onderzoek naar alternatieven voor een netaansluiting. Ook netbeheerders zetten volop in op het uitbreiden van het net. Ook zorgen aanbieders van zonnestroominstallaties op een bedrijfsdak voor een optimale engineering van het systeem en geven advies over bijvoorbeeld opslagmogelijkheden.  

Download:
Stappenplan voor zonnestroom

2. Zonnepanelen leveren je geld op 

Eenvoudig gezegd: een zonnestroominstallatie op je bedrijfsdak levert je geld op. Een zonnestroomproject is een langetermijninvestering. De terugverdientijd is ongeveer tien jaar. Een zonnestroomsysteem gaat makkelijk 25 jaar mee en je gebouw nog langer dan dat. Bovendien kun je gebruikmaken van een subsidie vanuit de Rijksoverheid, de SDE++ subsidie. Dit garandeert zekerheid op het rendement van de zonnestroominstallatie.  

Je bespaart bovendien op je energierekening doordat je een eigen stroomvoorziening hebt. Ook mooi meegenomen: de kans bestaat dat je een gunstiger energielabel krijgt, dit verhoogt de waarde van het bedrijfspand en telt het mee voor de BREAAM-certificering. 

3. Duurzaamheidsdoelstellingen behalen

Heb jij als ondernemer duurzaamheidsdoelstellingen? Dat kan in de breedste zin van het woord, want duurzaamheid is een breed begrip. Het kan gaan om je productie of processen in je bedrijf, vervoer, pand en inkoop. Naast dat je zorg draagt voor de toekomst, is duurzaam ondernemen ook belangrijk voor wat je als bedrijf uitstraalt. Soms is ‘duurzaam en milieuvriendelijk ondernemen’ zelfs een voorwaarde voor groenfinanciering. Duurzaamheid is een speelveld waar jij als ondernemer gebruik van kunt maken. 

Duurzaamheidsdoelstellingen hangen samen met je CO2-uitstoot. Door de CO2-uitstoot terug te dringen, draag je je steentje bij. Duurzame energie opwekken met zonnepanelen levert veel CO2-besparing op, zonder dat je een bedrijfsgebouw hoeft aan te passen. Het grote bedrijfsdak heb je al! Huur je een pand? Ook dan is zelf duurzame energie opwekken interessant. Je kijkt dan met name naar eigen processen. Met zonnestroom kun je bedrijfsprocessen aanzienlijk verduurzamen en daarmee je CO2-footprint verkleinen.

4. Haal het maximale uit je dak 

Zoals hierboven al beschreven: waarom zou je een dakoppervlak niet optimaal benutten? Het dak is er al, en het bedrijfspand zal er nog in de lengte van jaren staan. Natuurlijk moet de dakconstructie wel geschikt zijn voor zonnepanelen. Niet ieder dak is geschikt om een groot aantal zonnepanelen te dragen. De dakconstructie en de staat van de dakbedekking spelen een rol. Overigens is het niet zo dat de hoeveelheid zonnepanelen het rendement zal bepalen. Ook de ligging speelt mee; een steil puntdak dat oost-west is georiënteerd, zal een minder hoog rendement opleveren dan een plat dak op het zuiden. Het plaatsen van zonnepanelen is altijd maatwerk. Aanbieders van zonnestroom-installaties kijken naar een daktekening en satellietbeelden en krijgen zo informatie over de maximale zonne-uren, de optimale ligging van de panelen en informatie over schaduwval van bijvoorbeeld bomen, omliggende gebouwen of andere installaties op het dak. Wellicht passen er meer panelen op een dak dan je verbruikt en kun je een deel terugleveren. En: alleen een zonnestroominstallatie die werkt als een zonnetje, levert rendement op! Naast het bovengenoemde hebben ook materiaalkeuze, kwaliteit van panelen, kabels en omvormers, monitoring en onderhoud invloed op het rendement van zonnepanelen. 

5. Zonnepanelen zijn brandveilig door nieuwe inspectiemethode

Door de enorme groei van de zonnepanelenmarkt stelde branchevereniging Holland Solar vast dat er teveel (brand)risico’s waren ontstaan. Toch staat in het rapport dat de kans op branden in zonnepanelensystemen erg klein is. Volgens het onderzoek uitgevoerd door TNO komt brand voor bij 0,014% van de installaties. 

Naar aanleiding van het onderzoek bestaat sinds maart 2020 de inspectiemethode en veiligheidschecklist voor zonnepanelen Scope 12. Dit initiatief kwam van verzekeraars, installateurs en leveranciers in samenwerking met de branchevereniging. 

Wist jij dat bij elke bouw van een zonnestroomsysteem de brandweer op de hoogte wordt gebracht? Zij kijken mee met de plannen, zodat ze kunnen meedenken en adviseren over het voorkomen van eventuele brandrisico’s. Daarnaast helpen ze de aanbieder en installateur van zonnepanelen met een calamiteitenplan op te stellen. Deze geeft informatie over vaste toegang en blusleiding, maar ook over de technische componenten als een omvormer die op een brandwerende laag moet worden aangebracht.   

Verzekeraars zien zonnepanelen op een dak als een verhoogd risico. Overleg dus altijd vooraf met een financieel adviseur of laat je adviseren door de zonnestroominstallatie-aanbieder. Het kan zijn dat de verzekeraar bepaalde voorzorgsmaatregelen vereist. Denk aan onbrandbare dakisolatie, specifieke constructieberekeningen of uitvoering door bepaalde installateurs.

Auteur

Patty Sjerps