Welke afspraken maak ik met een stagiair?

Over de stageovereenkomst, ziekte en loonheffing
Het werken met stagiaires brengt enig risico met zich mee. Wat moet er bijvoorbeeld precies in een stageovereenkomst staan? Hoe kun je bedrijfsgevoelige informatie indekken? Wat als een student lang ziek is?
Leg afspraken vast in een contract
Klik hier
Download ons voorbeeld stageovereenkomst!
Download gratis
Stageovereenkomst
Met een stageovereenkomst kunnen veel problemen voorkomen worden. Hierin kunnen primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden vast gelegd worden. Daarnaast kan de student een geheimhoudingsplicht ondertekenen, waardoor belangrijke bedrijfgegevens niet aan derden versterkt mogen worden. Hiernaast kun je een voorbeeld van een stageovereenkomst downloaden. 
 
Loonheffingsregeling
Voordat de stagiair(e) aan de stage begint moet er een loonbelastingverklaring worden getekend. Op deze verklaring dient aangegeven te worden of er een loonheffingskorting toegepast moet worden. De loonheffingskorting komt op de verschuldigde loonbelasting in mindering, waardoor er over de stagevergoeding feitelijk geen belasting hoeft afgedragen te worden. Let op, als de stagiair(e) elders nog een bijbaan heeft moet worden onderzocht of er niet twee keer loonheffingskorting wordt toegepast. 
 
Ziekte
Allereerst is het verstandig om afspraken te maken over wat de stagiair moet doen wanneer deze ziek is. Wie moet hij bellen en met welke regelmaat? Normaal gesproken is het zo, dat als een stagevergoeding wordt gegeven, deze gewoon wordt doorbetaald tot het moment waarop de stageovereenkomst afloopt.
 
Werkloosheidswet (WW) en de ziektewet (ZW)
Stagiairs zijn in principe niet verzekerd voor de WW. Alleen als een stagiair(e) een volwaardig loon ontvangt met zijn stage, kan hij hiervoor in aanmerking komen. Wanneer de stagiair(e) een stagevergoeding ontvangt en geen reis- of onkostenvergoeding, is hij/zij verzekerd voor de Ziektewet. Deze zorgt er voor dat (een deel van) het loon wordt doorbetaald als de stagiair(e) ziek is. Hier betaald de stagiair(e) geen premie voor.
 
WOA en Wajong
De regeling WOA geld alleen wanneer een student een vergoeding ontvangt die gelijk is aan het wettelijke minimum uurloon. Er is dan ook in feite geen sprake meer van een stagevergoeding.
 
Als de stagiair geen stagevergoeding of alleen reis- en onkostenvergoeding ontvangt is hij verzekerd door de Wajong (Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten). Deze wet zorgt voor een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. Voor de Wajong hoeft eveneens geen premie afgedragen te worden. Het wordt uitgekeerd door het UWV, wanneer iemand langer dan een jaar arbeidsongeschikt is.
 

Hoe kan ik universitaire kennis van studenten gebruiken in mijn onderneming?

Universitaire kennis kan je waardevolle inzichten geven
Een mkb-onderneming en universitaire kennis breng je misschien niet meteen met elkaar in verband. Toch blijken de ‘denker’ en de ‘doener’ in de...

Praat met ons mee op

Van Spaendonck Groep B.V
Postadres
Postbus 90154
5000 LG . Tilburg

Bezoekadres:
Reitseplein 1
5037 AA . Tilburg
Tel: 088 652 00 50

Toegevoegd

U kunt verder winkelen of de bestelling afronden.

Afronden
MKB Servicedesk maakt gebruik van cookies
/7158/cookieverklaring-mkb-servicedesk.htm
 Meer informatie
 Melding sluiten