Ondernemers klagen over brandvoorschriften

Kritiek op optreden brandweer en verschillende regels per gemeente

15 december 2009

Ondernemers klagen over het optreden van de brandweer en brandvoorschriften. Dit blijkt uit een onderzoek van Forum, het opinieblad van VNO-NCW. Eenderde vindt de voorschriften te streng. Ook vinden ondernemers dat het optreden van de brandweer, dat de voorschriften controleert, de laatste jaren is veranderd.

Dit zou komen omdat de brandweerkorpsen sinds de rampen in Enschede (2000) en Volendam (2001) onder grote politieke druk is komen te staan. Dit zou ten koste gaan van de redelijkheid van de brandweer en de uitvoerbaarheid van de brandvoorschriften.

Verschillend

Ook hebben ondernemers kritiek op de verschillende voorschriften per gemeente. Dit komt omdat in de voorschriften verschillende regelingen zijn opgenomen. Het ministerie van Binnenlandse Zaken gaat bijvoorbeeld over de aanpak van calamiteiten en rampen, terwijl VROM eisen stelt aan gebouwen. Uit het onderzoek van Forum komt naar voren dat individuele bedrijven de brandvoorschriften soms wel uit drie of vier verschillende regelingen moeten afleiden.

Reactie

VNO-NCW-voorzitter Bernard Wientjes zegt in een eerste reactie op het onderzoek dat het "onbestaanbaar" is dat ondernemingen met drie verschillende vestigingen ook met drie interpretaties van de regels te maken krijgen. Hij pleit voor het ontwikkelen van "één set met heldere regels" waaraan gebouwen moeten voldoen. "Die regels moeten duidelijk, maar ook redelijk en eenvoudig zijn", aldus Wientjes. "Bij het opstellen van die regels moet bovendien een fatsoenlijke afweging tussen kosten en risico's gemaakt worden; dat laatste lijkt er de laatste jaren nogal bij in te schieten."

Wat te doen?

Wil je meer weten over hoe je je eigen bedrijfspand brandveilig moet maken? Lees dan dit artikel. Heb jij als ondernemer ook te maken met onredelijke brandvoorschriften of moet je met teveel regelingen rekening houden? Geef dan je mening door aan de MKB Servicedesk. Wij zorgen ervoor dat je opmerking bij MKB-Nederland terecht komt en er actie wordt ondernomen. Jouw mening telt.

Bron: VNO-NCW