Beroepsaansprakelijkheid

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

07 februari 2017

In een adviserend beroep ligt een vergissing altijd op de loer. Je gebruikt bijvoorbeeld verkeerde cijfers of je maakt een fout in de planning waardoor de oplevering per ongeluk maanden later is. Dergelijke fouten kunnen grote financiële gevolgen hebben. Je kan dan aansprakelijk zijn voor de vermogensschade.

Wanneer ben ik aansprakelijk?

Je bent aansprakelijk als je een fout maakt tijdens het uitoefenen van je beroep. Je opdrachtgever huurt jou of je bedrijf in vanwege je kennis en ervaring. Hij mag daarom verwachten dat je geen fouten maakt. Een paar situaties:

 • Een architect verwisselt per ongeluk 2 cijfers in de berekening voor een gevelconstructie. Hierdoor heeft de geleverde gevelconstructie niet de juiste maten en is daardoor onbruikbaar.

 • De hekken rondom een bouwproject zijn niet goed genoeg verankerd in de grond. Tijdens een hevige regenbui met windstoten waait een hek om. Precies tegen een voorbijganger die daardoor haar rug breekt. De ziektekostenverzekeraar van de voorbijganger stelt de aannemer aansprakelijk voor ziekte- en revalidatiekosten en de noodzakelijke hulp in de huishouding.

Beroepsaansprakelijkheid is anders dan bedrijfsaansprakelijkheid

Het gevolg van een beroepsfout bestaat vaak uit zuivere vermogensschade (schade die uitsluitend bestaat uit financieel verlies). Dit valt onder beroepsaansprakelijkheid.

Maar bij beroepen zoals architecten en ingenieurs kan een beroepsfout ook leiden tot zaakschade (schade aan bezittingen) of letselschade (lichamelijke of geestelijke schade). Dit valt onder bedrijfsaansprakelijkheid.

Kijk goed na voor welke schade je aansprakelijk bent en of je verzekering die schade dekt. 

Beperk de risico's

 • Hou je vakkennis op peil

  Sluit je aan bij de branchevereniging. Om lid te worden is een bepaald kennisniveau vereist en om lid te blijven, moet je vaak bijscholing volgen. Zo weet je zeker dat uw vakkennis op het juiste niveau blijft. Bied je medewerkers ook cursussen en training aan om hun vakkennis op peil te houden. Zorg er voor dat je samen met je team op de hoogte blijft van nieuwe ontwikkelingen in je vakgebied.

 • Zet de opdracht helder op papier

  Omschrijf de opdracht duidelijk in de offerte. Is dit wat je klant van je verwacht? Ontstaat er later een discussie over het eindresultaat, dan kan de opdrachtomschrijving uitkomst bieden. Omschrijf de opdracht daarom zo helder en compleet mogelijk.

 • Zorg voor goede algemene voorwaarden

  Laat het onderwerp aansprakelijkstelling nadrukkelijk aan bod komen in je algemene voorwaarden. Neem er bijvoorbeeld in op dat je aansprakelijk bent tot een bepaald bedrag. Dit kan een vast bedrag zijn, maar je kunt er ook voor kiezen om het te relateren aan je honorarium voor de opdracht. Laat uw voorwaarden altijd juridisch toetsen.

 • Hanteer je algemene voorwaarden op de juiste manier

  Als je een klant een aanbod doet, overhandig hem op hetzelfde moment ook je algemene voorwaarden. Doe dat bij voorkeur persoonlijk. Breng je de offerte digitaal uit? Vermeld in de digitale offerte dat de algemene voorwaarden van toepassing zijn en stuur ze direct mee. Vermeld ook in je offerte dat je dit doet en vraag je klant te bevestigen dat hij ze ontvangen heeft. Als je de klant vooraf niet juist of niet op tijd informeert over je algemene voorwaarden, kan hij ze bij een eventueel geschil bij de rechter laten vernietigen. Wil de opdrachtgever zijn eigen inkoopvoorwaarden hanteren? Zorg er dan in ieder geval voor dat je goed weet wat hiervan de gevolgen (kunnen) zijn. Laat je bij onduidelijkheid hierover adviseren door een jurist.

Welke verzekering heb ik nodig?

Het risico op aansprakelijkstelling kun je verzekeren met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Beroepsfouten kun je nooit verhalen op een particuliere aansprakelijkheidsverzekering.