Hoe houd ik mijn kampeerterrein veilig?

Maatregelen voor brandveiligheid

04 juni 2007

Brand zorgt jaarlijks voor vele slachtoffers. Als je een kampeerterrein beheert is de zorg voor brandveiligheid één van de belangrijkste voor je als ondernemer. Daarom dit artikel met enkele maatregelen die je kunt treffen.

Mogelijke scenario’s bij campingbranden zijn:

1. Brand na gaslek (gebruik open vuur in combinatie met defecten aan installatie / apparatuur);

2. Roken in bed;

3. Kortsluiting elektrische apparatuur (storing, dan wel defecten aan technische installaties en

apparatuur, verkeerd gebruik installatie);

4. Vlam in de pan/voorbereiding van eten (gebruik van open vuur, barbecue);

5. Sfeervuur (gebruik van kaarsen, vuurton, of vuur);

6. Drogen kleding (door verhitting, zonder open vuur);

7. Brandstichting (misbruik van open vuur);

8. Brand via natuur richting camping.

Houd hier dus rekening mee bij de aanleg van het kampeerterrein en de bijbehorende voorzieningen.

Oplossingen

De uitbreiding van brand moet voorkomen worden door situering van kampeermiddelen, gevaarlijke stoffen en afvalcontainers. Tevens moet je verbieden dat mensen open vuur maken, het gebruik van autogastanks verbieden en zorgen dat gasflessen en gasinstallaties veilig gebruikt worden. Het helpt als je hierbij iemand op het terrein hebt rondlopen die verantwoordelijk is voor de gedragsregels en voorzieningen. Dat zijn dus preventieve maatregelen.

Brand!Toch kun je niet altijd zoveel garanderen dat er nooit brand uit zal breken op jouw terrein. Daarom moet je ervoor zorgen dat de alarmeringsmogelijkheden ruim voorradig zijn, iedereen ze weet te zitten en ze goed te bereiken zijn. Maak altijd een vluchtplan, zodat mensen weten waar de dichtstbijzijnde telefoon is of wat de beste vluchtroute is. Hou deze vluchtroutes altijd vrij. Belangrijk is ook een periodieke controle van de aanwezige brandbeveiliginsvoorzieningen en het oefenen van het onruimingsplan.

Beheersbaar

Als de brand dan toch uitgebroken is, is het belangrijk om te zorgen dat die zich niet te snel verspreid. Het beheersbaar houden van een brand heeft betrekking op het beperken van gevaar, schade en hinder voor de omgeving én op het beperken van de materiële schade voor de exploitant en eigenaren zelf. Om een brand beheersbaar te houden op kampeerterreinen kunnen de volgende methoden worden toegepast

  • kampeermiddelen op een bepaalde afstand van elkaar plaatsen;

  • een bepaald aantal kampeermiddelen in brandcompartimenten (terreinen met een bepaalde oppervlakte) toelaten en deze brandcompartimenten op een bepaalde afstand van elkaar plaatsen;

  • brandwerende constructies plaatsen tussen de kampeermiddelen.

Verzekeringen

Verzekeringen zijn voor de ondernemer onmisbaar. Raadpleeg voor de juiste en goedkope verzekeringen de MKB Servicedesk. Voor vragen kun je ons bereiken via onderstaande vraagbox.